اذن ولی در ازدواج باکره

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

 ماهیت حقوقی اذن

ماهیت اذن چیست؟آیا یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی؟

در این باره دو نظریه وجود دارد:

۱-اذن در خارج،عمل حقوقی ایجاد نمی کند،بلکه مانند شهادت واقرار یک واقعه حقوقی است ومانع قانونی را مرتفع می کند .(همان)جعفری لنگرودی می گوید:” عمل حقوقی،دارای معنای وسیع تری است که در اینجا مقصود نیست.در معنای عام،عمل حقوقی به هر عملی اطلاق می شود که از روی قصد بوده ودارای اثر حقوقی باشد،اعم از آنکه قصد مزبور انشاءباشد مانند قصد بایع ومشتری در قصد بیع یا نباشد مانند قصد اقرار کننده در هنگام اقرار” .(همان)

دکترامامی ومحقق اصفهانی (غروی اصفهانی )نیز این نظر را دارند واحمد صدر حاج سید جوادی آن را در کتاب دایره المعارف تشیع نقل کرده است(محقق اصفهانی،محمد حسین غروی اصفهانی،بی تا،ج ۱،ص۱۷۷٫دکترامامی،حقوق مدنی،ج۱،ص۱۰۸،احمدصدر حاج سید جوادی،دایره المعارف تشیع،ج۲،ص۴۶)

۲- اذن یعنی انشاء یک اباحه برای طرف مقابل.اذن مانع ازتصرف را بر میدارد ودارای اثراست واثرش آنست که دیگران می توانندتصرف نمایند،بنابراین اذن یک عمل حقوقی است نه صرفا یک واقعه حقوقی وتا زمانی که اذن دهنده از اذن خود برنگردد،ماذون حق تصرف شیءاذن داده شده را دارد .امام خمینی (ره)ومحمد جواد مغنیه وغیره قائل به این نظریه اند .محقق خوانساری در این رابطه می نویسد:”والاذن من الایقاعات لایحتاج الی القبول”(جامع المدارک۱۴۰۵ ق، ج۳،ص۴۷۶، قدیری ، بی تا،ص۲۳۹)

“فاذن الاذن شی والعاریه والودیعه مثلا شی آخر والاول ایقاع والثانی عقود” (خوانساری،۱۴۰۵ق،ج۳ص۴۷۶،مغنیه،۱۳۷۷،ج۴،ص۲۱۲٫کاتوزیان،۱۳۸۳،ص۶۵،فیض، ۱۳۸۴،ص۲۶۱،عبدالفتاح بن عل مراغی حسینی،بی تا،ص۱۸۴وجعفری لنگرودی، بی تا،ج۱،ص۳۸۹)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره