دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی آیین دادرسی دعاوی خانواده (با رویکرد قانون حمایت خانوااده)

صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی

در خصوص جواز رسیدگی به دعاوی خانوادکی برای دادگاه های عمومی ، باید قائل به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی بود .

مبنای استدلالی ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه خانواده ، این است که مطابق صدر ماده واحده ی قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب 1376 ، پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط بهاین دادگاه ها را نخواهند داشت . تبصره ی 2 ماده ی1 قانون حمایت خانواده (1391) نیز شبیه همین حکم را بیان داشته است . با این وصف می توان گفت صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه خانواده از نوع ذاتی است .

برخی نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائیه ، نیز متضمن این دادگاه است ؛ از جمله نظر مشورتی شماره ی 4286/7 به تاریخ 4/7/1381 چنین اختلافی را موجب صدور قرار عدم صلاحیت دانسته است ؛ نظرات دیگری نیز از اداره ی حقوقی صادره شده است که با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه ی قضایی ، دادگاه عمومی را از رسیدگی به دعاوی خانوادگی منع کرده است .این را حل ، ناشی از ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه خانواده است . البته این مرجع مشورتی قضات ، در مواردی نظرات به ظاهر متهافتی صادر نموده است . به عنوان مثال در تعیین تکلیف پیرامون مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در حوزه هایی که شعبی از دادگاه عمومی برای رسیدگی به این دعاوی اختصاص نیافته است ، در یک نظر ، دادگاه عمومی را صالح می داند و در جای دیگر ، با نفی صلاحیت از دادگاه عمومی ، ارسال پرونده به حوزه قضایی دیگر که دارای دادگاه خانواده می باشد را به عنوان راهکار ارائه نموده است .

با تصویب قانون حمایت خانواده (1391) قوت این استدلال تا حدی رنگ می بازد ؛ زیرا ماده یک این قانون ، بجای اختصاص تعدادی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی ، از اصطلاح « دادگاه خانواده » استفاده کرده است که مؤید نظر قانون گذار بر پیش بینی دادگاهی مستقل از دادگاه عمومی با صلاحیت ذاتی است . چنانچه حکم مقرر در تبصره های این ماده نبود ، قائل شدن به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قابل دفاع بود ؛ تبصره های این ماده به تکلیف دادگاههای عمومی یک حوزه قضایی در نبود شعبه ای از دادگاه خانوادهپرداخته است و مطابق تبصره یک :« از زمان اجرای این قانون ، در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، تا زمان تشکیل آن ، دادگاه حقوقی ( عمومی حقوقی ) مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند » . تبصره ی 2 نیز در تکلیف دادگاه بخش که شعبه ای از دادگاه عمومی است ، در مواجهه با دعاوی خانوادگی مقرر داشته است : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در ان حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون ، به کمیته امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود » .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی آیین دادرسی دعاوی خانواده (با رویکرد قانون حمایت خانوااده)

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 20

    ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 19

                                        برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید              Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 18

                                            برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید          Read more…