دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

– عوامل اقتصادی و فرهنگی

می دانیم که عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگی هر کدام در گرايش به امر قاچاق مواد مخدر و وقوع جرايم مربوط به آن تا چه اندازه می تواند نقش کلیدي و اساسی ايفا کند. بررسی اين عوامل به ما هشدار می دهد که تا زمانی که مشکلات ناشی از مسائل اقتصادي و فرهنگی به صورت اساسی رفع نشود ما همچنان شاهد اينگونه جرايم خواهیم بود.

2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی

تاثیر عوامل اقتصادي از مسائل انکارناپذير و شفافی است که هر چند بارها به آن پرداخته شده ولی باز به دلیل اهمیت، تکرار آن خالی از لطف نیست.

2-5-2-3-1-1- فقر

منظور از علل اقتصادي بحث در مورد نوسانات اقتصادي، بحران اقتصادي، تورم و رشد و توسعه صنعت نیست، بلکه بررسی تاثیر فقر و ثروت در قاچاق مواد مخدر است. تعريف دقیق فقیر و تعیین حد آن مشکل و اطلاق عنوان فقیر و غنی به افراد در مناطق مختلف متفاوت است. طبق تعريف سازمان ملل « کسی که از حداقل سطح زندگی انسان ها محروم باشد فقیر محسوب می شود »(دانش، پیشین، ص129).

در منابع دينی به مسئله فقر بسیار توجه شده است و مدام نسبت به آن هشدار داده شده است. فقر به حدي فساد آفرين است که حضرت محمد (ص) فرمودند : « کاد الفقر ان يکون کفرا » يعنی فقر به کفر نزديك است.. چرا که فرد فقیر و بیکار خیلی زود به مرز کفر و فساد رفته و به همه چیز پشت پا می زند. در مورد اهمیت نقش آفرينی گرسنگی در جامعه ضرب المثل معروفی است که می گويد : « آدم گرسنه ايمان ندارد». در رابطه با بیکاري هم ضرب المثلی هست که می گويد : « بیکاري مادر فساد هاست » که کاملا بر نقش بیکاري در ابتلاي به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر منطبق است(شاکرمی، پیشین،ص129).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…