بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

– عوامل اقتصادی و فرهنگی

می دانیم که عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگی هر کدام در گرايش به امر قاچاق مواد مخدر و وقوع جرايم مربوط به آن تا چه اندازه می تواند نقش کلیدي و اساسی ايفا کند. بررسی اين عوامل به ما هشدار می دهد که تا زمانی که مشکلات ناشی از مسائل اقتصادي و فرهنگی به صورت اساسی رفع نشود ما همچنان شاهد اينگونه جرايم خواهیم بود.

2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی

تاثیر عوامل اقتصادي از مسائل انکارناپذير و شفافی است که هر چند بارها به آن پرداخته شده ولی باز به دلیل اهمیت، تکرار آن خالی از لطف نیست.

2-5-2-3-1-1- فقر

منظور از علل اقتصادي بحث در مورد نوسانات اقتصادي، بحران اقتصادي، تورم و رشد و توسعه صنعت نیست، بلکه بررسی تاثیر فقر و ثروت در قاچاق مواد مخدر است. تعريف دقیق فقیر و تعیین حد آن مشکل و اطلاق عنوان فقیر و غنی به افراد در مناطق مختلف متفاوت است. طبق تعريف سازمان ملل « کسی که از حداقل سطح زندگی انسان ها محروم باشد فقیر محسوب می شود »(دانش، پیشین، ص129).

در منابع دينی به مسئله فقر بسیار توجه شده است و مدام نسبت به آن هشدار داده شده است. فقر به حدي فساد آفرين است که حضرت محمد (ص) فرمودند : « کاد الفقر ان يکون کفرا » يعنی فقر به کفر نزديك است.. چرا که فرد فقیر و بیکار خیلی زود به مرز کفر و فساد رفته و به همه چیز پشت پا می زند. در مورد اهمیت نقش آفرينی گرسنگی در جامعه ضرب المثل معروفی است که می گويد : « آدم گرسنه ايمان ندارد». در رابطه با بیکاري هم ضرب المثلی هست که می گويد : « بیکاري مادر فساد هاست » که کاملا بر نقش بیکاري در ابتلاي به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر منطبق است(شاکرمی، پیشین،ص129).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان