دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

– محیط اجباری ( تحمیلی )

محیط هاي تحمیلی يا اجباري به محیط هايی گفته می شود که فرد با میل خود به آنجا نمی رود، بلکه طبق اصول و ضوابطی مجبور است به اين اماکن مراجعه نمايد مانند پادگان هاي سربازي که جوانان طبق قوانین کشوري بايد به مدت دو سال يا کمتر در آنجا به آموختن فنون سربازي اهتمام ورزند و يا محیط هاي ديگري که افراد مجرم به جرم عدول از قانون و مقررات اجتماعی و جهت تنبیه در آن مکان ها نگه داشته می شوند. در اين اماکن فرد تنها نیست و افراد ديگري هم به همان دلايل حضور دارند. در اين اماکن به دلايل مجاورت مداوم، بین افراد رابطه دوستی برقرار می شود. بنابراين، تحت تاثیر خصوصیات تربیتی و اخلاقی يکديگر قرار می گیرند. در مکان هاي مقدس سربازي که هدف از تجمع جوانان، آموزش هاي نظامی براي دفاع از مرزهاي مقدس میهن به هنگام ضرورت می باشد، چنانچه در میان جوانان افرادي خلاف کار و منحرف حضور داشته باشند، اين افراد ديگر دوستان و هم دوره اي هاي خود را که با آنها دوست و رفیق شده اند، تحت تاثیر خود قرار می دهند و ممکن است آنها را به سمت و سوي انحراف و کج روي سوق دهد(اسدافروز، پیشین، ص155).

در محیط هاي زندان هم که افراد حاضر در آن هر کدام به نوعی مجرم و بزهکارند. عدم رعايت اصول و
ضوابط فنی نگهداري از مجرمین بدون توجه به سن و نوع جرم و تکرار جرم منجر به تاثیر متقابل خصوصیات رفتاري و جرم زايی آن ها در يکديگر شده و غیر حرفه اي ها توسط هم سلولی هاي حرفه اي خود به قاچاق چیان حرفه اي تبديل خواهند شد. در چنین فضايی غیر حرفه ای ها به وسیله قاچاق چیان حرفه ای، قاچاق چی حرفه ای خواهد شد. بنابراين در محیط هاي زندان لازم است که قاچاق چیان زندانی با استفاده از اصول روانشناسی توسط متخصصین اين امر تحت تعلیمات لازم قرار گرفته و هدايت شوند(پیشین).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…