دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)

کناره گیری:

این نوع واکنش حالت انفرادی است که نه «هدف های مقبول» و نه «وسایل مقبول» هیچ کدام را نمی‌پذیرند. مانند کسانی که از اجتماع دوری می کنند و در لاک خود فرو می روند و معتادانی که آوارگی و خیابان خوابی را پیشه خود می سازند و یا در نهایت، کسانی که خودکشی می کنند و به زندگی خود خاتمه می دهند.

4-سرکشی:

این رفتار انحرافی وقتی رخ می دهد که شخص به این نتیجه برسد که جامعه موانعی را بر وی تحمیل می کند که مانع رسیدن او به هدف هایش می شود؛ از این رو، شخص مزبور علیه جامعه طغیان و سرکشی می کند و دگرگونی هدف های خود برمی آید و می کوشد تا وسایل موجود برای رسیدن به آنها را نیز تغییر دهد.

ب) نظریه انتقال فرهنگی:

این نظریه بر این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق کنش متقابل با دیگران و معاشرت با «دوستان ناباب» آموخته می شود. ساترلند بر این باور است که رفتار انحرافی از طریق «معاشرت با اغیار» یا «پیوند افتراقی» یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران آموخته می شود. او می گوید: «برای آنکه شخصی جنایتکار شود، باید نخست بیاموزد که چگونه می توان جنایت کرد».

ج) نظریه کنترل اجتماعی:

نظریه کنترل اجتماعی بر این پیش فرض استوار است که اگر بخواهیم از تمایلات جرم و بزهکاری جلوگیری شود، همه افراد جامعه چه جوان و چه بزرگسال باید کنترل شوند. «کنترل اجتماعی، ساز و کاری است که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد». «طرفداران این نظریه می گویند که زندگی روی هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان می دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلی نباشد، ممکن است «سازگاری» و همنوایی کمی وجود داشته باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی) 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…