دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

مباني نظري و قلمرو اعاده حيثيت

 

در اديان الهي حقوق بخشي از مسايل دين است و پيوند حقوق با دين بسيار مستحكم مي باشد زيرا زمينه هاي اجتماعي وعوامل گوناگوني كه در جامعه بشريت حاكميت يك نظام حقوقي را اقتضا مي كند. به ديگر سخن گويي وظيفه اصلي دين الهي تحقق بخشيدن به حاكميت نظام حقوقي آن در جامعه بشري است . قواعدي كه بر اجتماعات بشري حكومت كرده جنبه مذهبي داشته است. وكم تر دوره ا ي مي توان يافت كه حقوق از قواعد مذهبي متاثر نبوده باشد. لذا بررسي پشتوانه نظري اين موضوع كه پس از ارتكاب جرم واجراي مجازات  كه در صدد اصلاح فرد است آيا بازگشت او به جامعه مكان پذير است يا خير وآيا در متون و منابع حقوق اسلامي در اين خصوص معياري ارايه شده است و آيا دانشمندان حقوق جزا در اين خصوص نظري ارا يه كرده اند يا خير در اين فصل به  مباني نقلي و عقلي اعاده حيثيت اشاره ميشود.

مبحث نخست: مباني نظري اعاده حيثيت

سيستم حقوقي اسلام در ابعاد مختلف گسترش يافته است كه از آن جمله در حوزه روابط انسان با خدا و انسان با انسانهاي ديگر قابل بررسي است .ما دراين بخش در حوزه روابط انسان با خداوند يعني حوزه حقوق فردي و حوزه رفتار انسان با انسانهاي ديگر يعني حوزه حقوق عمومي واجتماعي سعي داريم راهي به مباني حقوق اسلام در باب اعاده حيثيت بگشاييم.وجايگاه ومبناي اعاده حيثيت در منابع حقوق اسلام  يعني آيات و روايات ومتون فقهي به اين سوال پاسخ دهيم كه هرگاه حيثيت انسان در مقابل دستگاه قضا در معرض آسيب قرار گرفت در باب حفظ كرامت انسان در جامعه توسط منابع مذ كور چه راهكاري ارايه مي شود.

گفتار نخست: مباني نقلي اعاده حيثيت

در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ وتضمين حقوق و آزاديهاي افراد مقررات مدون پيش بيني گرديده است كه بر اساس ومبناي شريعت اسلام از طرف مراجع ذي صلاح تنظيم گرديده است .اصولي كه بر مبناي قواعد مذهبي شكل گرفته است جنبه الهي وفطري دارد كه جهت شناختن منظور شارع و تطبيق اصول با موارد ويا در خصوص نحوه اجراي قواعد و احكام آن  بررسي بعمل آيد باتوجه به اين نكته كه ازقرآن وروايات به عنوان منابع نقلي نام برده مي شود به بررسي ديدگاه اين دو منبع در خصوص موضوع مورد بحث ما پرداخته شود .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…