دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

واتكينز و مارسيك

واتكينز و مارسيك (1996) معتقدند سازمان يادگيرنده، سازماني است كه در آن يادگيري بطور پيوسته و مداوم، جهت دستيابي به اصلاح و بهبود مستمر، جريان دارد و سازمان، قدرت، ظرفيت و توانايي تحول و دگرگوني خويش را داراست. با این تعریف، مارسیک و واتکینز سه رويكرد را در رابطه با سازمان يادگيرنده ارائه می دهند:

 

1ـ رويكردي كه تفكر سيستماتيك و نظام مند را اساس و بنيان سازمان يادگيرنده مي‌داند.

2ـ رويكردي كه يادگيري و فرآيند آموختن و كسب تجربه را محور سازمان يادگيرنده مي‌داند.

3ـ رويكردي كه توجه و درك راهبردهاي دروني ضروري جهت دست يافتن به قابليت و توانايي يادگيري را نقطة عطف سازمان يادگيرنده مي‌داند.

اين نظريه بر خلاف نظريات قبلي كه بيشتر به جنبه مفهومي و انتزاعي از سازمان يادگيرنده پرداخته‌اند، هفت ويژگي و بعد مهم را به عنوان ابعاد سازمان يادگيرنده بيان مي‌كند كه تا حدود زيادي به قابليت سنجش پذيري اين نظريه كمك نموده و مي‌تواند گام مهمي در تحقيقات سازماني به شمار آيد. بر اساس مطالعات و نظرات مارسيک و واتکينز، ويژگيهاي سازمان يادگيرنده عبارتند از:

1ـ يادگيري مستمر: تلاش سازمان براي بوجود آوردن فرصت‌هايي جهت يادگيري ، مستمر و دائم تمامی افراد در درون سازمان.

2ـ بالابردن سطح پژوهش و گفتگو در سازمان: تلاش سازمان براي بوجودآوردن فرهنگ پرسش و پاسخ، دريافت بازخورد و آزمايش تجربيات در سازمان.

3ـ تشويق حس همكاري و يادگيري گروهي: تلاش سازمان برای ايجاد روحيه همكاري، حس همدلي و همراهی افراد در سازمان.

4ـ توانمندسازي كاركنان براي رسيدن به يك بينش جمعي: تلاش سازمان براي دستيابي به يك تفكر و بينش جمعي و گرفتن بازخورد از يكديگر به  منظور حركت به  موقعيت مطلوب.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Exactly what Positive Switch Could a Neighborhood Store Bring in

Group retail stores need to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with mainly the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in daily Read more…

دسته اصلی

What exactly Positive Adjustment Could a Neighborhood Store Bring in

Neighborhood retail stores ought to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with for the most part the socalled prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means Read more…

دسته اصلی

Just What Positive Transformation Could a Neighborhood Shop Bring in

Local community retail stores have to specifically consider the range of provided things, that must be diversified, with typically the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in Read more…