دانلود پايان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)

سایر عوامل

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد . در مناطق  با تراکم جمعیتی بالا  مشکلات زیادی را می توان در زمینه اشتغال ، فقر ، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد . رسانه نیز می تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژ جرم داشته باشد .

مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم

هرگاه از عبارت « سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می‌توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، 1382،ص78):

1-آگاهانه بودن

2-انسجام و یکپارچگی داخلی

3-هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)

4-تحول و پویایی

5-علمی بودن

6-راهبردی بودن

7-ناهمزمانی و نامتقارن بودن

8-چند مبنایی بودن

9-اختصاصی بودن

مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم

گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی)

واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می‌کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)