پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

  • براي تداوم جام فوتبال مالزي در استاديوم بود. اين استاديوم در مالزي با مشاركت 370 تماشاگر حاضر در مسابقات جام فوتبال مالزي از 12 استاديوم انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل مقياس مراتب ورزشي (ويكفيلد، بلادگت و سلوان، 1996) مقياس انگيزش براي مصرف ورزشي (ترايل و جيمز، 2001)، شاخص نقطه مدل دلبستگي (ترايل، رابينسون، و ديك، 2003)، رضايتمندي مشتري (هاي تاور، برادي و بيكر، 2002 ؛ گرين ول، فينك و پاستور، 2002) و مقياس اهداف رفتاري (عاي تاور، برادي و بيكر، 2002) بود.

پيرسون همبستگي، رگراسيون خطي، رگراسيون سلسله مراتبي، تحليل مسير و آمار توصيفي (ميانگين) براي تحليل داده ها بكار برده شد. همچنين، نتايج نشان مي دهد كه انگيزش و وفاداري بر ارتباط ميان رضايتمندي تماشاگران و اهداف آنان براي تداوم فوتبال تأثير مي گذارد.

تحليل رگراسيون سلسله مراتبي نشان داد كه تأثير مراتب ورزشي بر رضايتمندي تماشاگران صرفا ميزان 4/3 درصد واريانس را تشكيل داد. تركيب متغيرهاي مراتب ورزشي، انگيزش و وفاداري 56 درصد واريانس رضايتمندي تماشاگران را برآورد كرد. تحليل رگراسيون سلسله مراتبي حاكي از تأثير مراتب ورزشي صرفا 5 درصدي واريانس بر هدف تداوم جام فوتبال مالزي در بر گرفت. تحليل مسير نشان داد مراتب ورزشي بر انگيزش و وفاداري و نيز رضايتمندي تماشاگران و هدف تداوم جام فوتبال مالزي تأثير دارد. علاوه بر مراتب ورزشي، انگيزش و وفاداري از جمله ديگر عوامل مهم در برآورد رضايتمندي تماشاگران و اهداف آنان براي تداوم جام فوتبال مالزي به شمار مي رود. از اين رو، انجمن هاي فوتبال مالزي و بازارياب هاي ورزشي بايد مراتب ورزشي، انگيزش و وفاداري را در برنامه ريزي راهكارهاي بازاريابي به منظور افزايش حضور در جام فوتبال مالزي مورد توجه قرار دهند.

توكوياما ( 2009) در تحقيق خود به ارزيابي هاي مشخصه هاي متفاوت در انگيزش مصرف كننده براي شركت وحضور درمسابقات ورزشي پرداخت. شركت كنندگان پژوهش اعضاي سازمان هاي محلي تنيس و فوتبال بودند كه در سطح متوسط به تماشا و بازي اين ورزش ها مي پردازند (تنيس،n= 205  ؛ فوتبال، n= 237). شركت كنندگان ابزار نظزسنجي متشكل از پرسشنامه هاي مرتبط با انگيزش آنان براي تماشا و بازي و نيز ميزان تعهد به بازي و تعهد به تماشاي ورزش هاي مرتبط را تكميل كردند. تحليل هاي رگراسيون چندگانه در هر دو ورزش نشان مي دهد كه ابعاد مختلف انگيزش تأثيرات قابل توجهي بر بازي دارد؛ و نيز برخي ابعاد

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

پایان نامه با موضوع کفسابی، کفپوش، آجر، ,، بتن

کفسابی 20 با تجربه ای زیاد و داشتن تجهیزات مدرن 2018 یکی از پیشروز ترین گروههای ارائه دهنده خدمات کفسابی می باشد سطوح تمیز را از ما بخواهید کلیه پرسنل این مجموعه از بابت این Read more…

دسته اصلی

خدمات کفسابی ، سنگسابی در تهران ، کرج و…

کفساب ساب زنی سنگ کفسابی و سنگسابی و ساب زنی درجه یک به دلیل دارا بودن پرسنل کاربلد و با تجربه در طول سال های گذشته سابقه ای درخشان دارد ارائه خدمات کفسابی و سنگسابی Read more…

دسته اصلی

فایل پیش نویس userb

عنوان پایان نامه : روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید (فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد): برای دیدن Read more…