دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

متغیرها، با استفاده از این نرم افزار داده­های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به طوری که برای محاسبه شاخص­های گرایش مرکزی(میانگین)، پراکندگی(انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر) و رسم نمودارها از آمار توصیفی استفاده شد. پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده­ها توسط آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف (K-S)[1] و حصول اطمینان از همگن بودن گروه­ها توسط آزمون تی استیودنت در گروه­های مستقل، برای مقایسه­ی ميانگين­های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون آماری تی استیودنت در گروه­های وابسته و مستقل استفاده گردید و سطح معنی­داری 05/0>P به عنوان ضابطه تصمیم گیری برای آزمون فرضیه­ها در نظر گرفته شد.

 

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده‌ها

برابر با اطلاعات بدست آمده در این فصل سعی داشته تا با بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به اثبات یا رد این فرضیه ها بپردازیم.

  1. 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

Related Posts

دسته اصلی

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است Read more…

دسته اصلی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره Read more…

دسته اصلی

طراحی سایت گردشگری

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند Read more…