دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده

  • روسیه ضروری میباشد.در همین حال با اوج گیری نفوذ طالبانیسم و تروریسم،امنیت نظامی تبدیل به یک اولویت جدی شد که در نهایت چرخش بیشتر کشورهای منطقه به سمت روسیه را به دنبال داشت.این دوران همزمان با به قدرت رسیدن پوتین در روسیه بعنوان نخست وزیر و سپس کفیل ریاست جمهوری بود.بدین ترتیب مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در فعالیتهای مربوط به ناتو و PFP کاسته شد.
  • دوره تشدید رقابتها(2001 ـ2000):بازگشت روسیه به صحنه معادلات منطقه آسیای مرکزی،باعث افزایش رقابت آمریکا و روسیه بر سر کسب موقعیت برتر در آسیای مرکزی شد.سازمان همکاری شانگهای در این دوره شکل میگیرد.ازبکستان که از CIS جدا شده بود،به این سازمان پیوست.اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این دوره تشکیل و ساختار امنیتی تاشکند هم تجدید گردید.

با توجه به نقش مناسبات و همکاریهای منطقه ای در تحقق اهداف کشورهای واقع در یک منطقه ایجاد گروه شانگهای پنج از یک سو به منظور تعدیل در مناسبات دو کشور روسیه و چین با بلوک غرب(بویژه با آمریکا)بعنوان شریک اول استراتژیک هر دوکشور و در مرحله دوم تعیین حدود فعالیت هر یک از دو قدرت فوق در منطقه و در نهایت رفع برخی موانع سنتی کشورهای منطقه نظیر؛اختلافات مرزی،جدایی طلبی،افراط گرایی و … مورد توجه قرار گرفت.در مقابل چهار کشور قزاقستان،قرقیزستان،ازبکستان و تاجیکستان نیز با هدف تعدیل روابط با روسیه و رفع موانع و مشکلات داخلی و سنتی نظیر اختلافات مرزی،شورش ها و ناارامی های دخلی،مبارزه با جدایی طلبی و افراط گرایی از پیوستن به این پیمان استقبال کردند.در این میان مناسبات پکن و مسکو عامل تعیین کننده در شکل گیری گروه شانگهای پنج و تبیین سیاستهای محوری ان بوده است.این دو کشور پایه های اصلی سازمان همکاری شانگهای را تشکیل میدهند.در واقع میزان تعامل این دو کشور برای پیشبرد اهداف سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.اگر چه این دو کشور با ظهورنظم جهان تک قطبی مخالفت میکنند ولی در عین حال فاقد روابط استراتژیک همسو میباشند.(امیدار نیا،1380:177)

در سراسر دهه نود پکن و مسکو روابط همه جانبه خود را شامل تجارت،حل اختلافات مرزی،تبادل هیأتهای عالی رتبه،همکاری در صنایع دفاعی و کاهش متقابل نیروهای نظامی را بهبود بخشیدند.بدیهی است که پس از سه دهه کشمکش چین و شوروی در خلال جنگ سرد که به مثابه اصل ثابتی در روابط بین الملل ان دوران بودتغییر روابط از برخوردهای ایدئولوژیک ونگرانی های امنیتی به همکاری نظامی و مشارکت بر اساس منافع مشترک کاملا قابل ملاحظه است.پکن و مسکو دریافته بودند که بهبود مناسبات دوجانبه میتواند برای انان در برابر غرب و آمریکا توازن ژئواستراتژیک ایجاد نموده،منافع بیشماری از جمله مزیت اقتصادی بهمراه داشته باشد.سیاست واقع گرایانه به رهبران چین و روسیه کمک کرد تا بر تجارب تلخ گذشته خود و نگرانی های ایدئولوژیک و امنیتی غلبه کنند.در حال حاضر همکاریهای نظامی کما فی سابق نقش مهمی در روابط دوجانبه میان دو کشور ایفا میکند.مناسبات دو کشور در طول چند دهه اخیر به یکسری توافقات مثبت در

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…