پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش منابع انرژی در سیاست خارجی قطر

عامل، حامل و منبع همه گونه انرژی‌هایی که بشر از آن استفاده می‌کند (انرژی مواد فسیل، انرژی آبی و غیره) خورشید است، بجز انرژی هسته‌ای.در اینجا منظور نفت و گاز قطر است.

سیاست خارجی :

سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود. سیاست خارجی کشورهای مختلف، با هم متفاوت است. سیاست خارجی یک کشور نیز در طی زمان، تغییر می‌کند.

سیاست خارجی قطر:

برای آشنایی موقت با سیاست خارجی قطر بهتر است به طور خلاصه به اصول سیاست خارجی این کشور اشاره شود و در فصول بعدی کاملا سیاست خارجی این کشور کالبدشکافی خواهدشد.

۱. قانون اساسى قطر مى‌گويد که هدف سياست خارجى اين کشور تحکيم پيوندهاى دوستى با کشورهاى مسلمان و نيز کليه کشورهاى صلح‌دوست و مردم جهان ميباشد.

۲. آن‌گونه که قطرى‌ها مى‌گويند اعتقادات اسلامى از معيارهاى سياست خارجى اين کشور در سطوح عربى و بين‌المللى مى‌باشد.

۳. همبستگى عربى اصل ديگر سياست خارجى قطر است و اين کشور بر همين اساس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۱ به عنوان يک کشور مستقل رسماً به اتحاديه عرب پيوست.

۸. حفظ توان و آمادگى جهت مقابله سياسى – ديپلماتيک و يا حتى نظامى با بحران موجود در روابط با بحرين بر سر جزاير حوار يکى از اصول ثابت سياست خارجى قطر بوده است. در آوريل ۱۹۸۶ در جريان حمله نيروهاى قطر به قرارگاه در دست احداث گشت ساحلى بحرين در جزيره فشت‌الدبيل ۲۹ کارگر خارجى که مشغول کار بودند، دستگير شدند. اين امر منجر به تيرگى شديد در روابط دو کشور شد. بعداً عربستان و چند کشور ديگر منطقه اقدام به ميانجيگرى نموده و نهايتاً توافقى جهت تخريب قرارگاه فوق و آزادى کارگران مزبور حاصل گرديد. ليکن قطرى‌ها بعداً ميانجيگرى عربستان را طرفدارانه و به نفع بحرين دانستند و در نتيجه در ۸ ژوئيه ۱۹۹۱ خواهان حل اين اختلاف از طريق دادگاه بين‌المللى لاهه شدند. مبانى استدلال قطر جهت مالکيت بر جزاير مورد اختلاف، عبارت از قرار گرفتن اين جزاير در آب‌هاى ساحلى قطر مى‌باشد.

شيخ حمدبن جاسم‌بن جبر وزير خارجه قطر در ۷/۱۰/۷۳ طى مصاحبه‌اى با اشاره به اينکه اختلاف مزبور با بحرين و اختلاف عربستان در پانزدهمين اجلاس سران شورا در منامه (۳۰/۹/۷۳) مورد بررسى قرار گرفته است گفت که: منتظر حکم دادگاه بين‌المللى در اين مورد هستيم. راديو آمريکا در ۲۸/۱۱/۷۳ به نقل از مقامات قطرى گزارش داد در صورتى که عربستان مايل به ميانجيگرى جهت اختلاف قطر و بحرين باشد، قطر مى‌تواند شکايت خود را از دادگاه لاهه پى بگيرد. اما اين موضع‌گيرى به نظر مى‌رسد که خيلى جدى نبوده است زيرا دو روز بعد از پخش اين خبر مجدداً مراکز خبرى (راديو تهران) به نقل از وليعهد قطر گزارش داد که عربستان در ميانجيگرى بين قطر و بحرين ناکام بوده است. نهايتاً اينکه بحرين با حل موضوع در دادگاه لاهه مخالف است اين در حالى است که دادگاه صلاحيت خود را براى رسيدگى به موضوع عربستان و بحرين اقدام به موضع‌گيرى مزبور (۲۸/۱۱/۷۳) نموده است. قطر براى بار دوم در سال ۱۹۹۴ به دادگاه لاهه شکايت کرده بود.

۹. عدم عقب‌نشينى در مقابل عربستان بويژه در رابطه با اختلافات مرزى و در عين حال تلاش جهت پرهيزکردن از ايجاد وضعيتى خطرناک و جبران‌ناپذير در روابط با اين کشور.

8. روش تحقیق :

در این پژوهش با اتکا به مطالعه سیاست خارجی قطر در طی سه دهه اخیر سعی شده است با روشی تحلیلی – توصیفی به مطالع سیاست خاجی این کشور پرداخته شود.در واقع با توجه به میزان درامدهای حاصل از منابع انرژی در قطر از یک سو و اصول و جهت گیریهای سیاست خارجی این کشور از سوی دیگر سعی خواهد شد چگونگی تاثیر منابع انرژی بر سیاست خارجی قطر تجزیه و تحلیل شود.

الف: جامعه آماری: این تحقبق فاقد نمونه اماری است

ب: روش نمونه گیری و حجم نمونه :

در فصل سوم منابع متنوع انرژی در قطر به عنوان متغیر مستقل پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند با استفاده از روشهای توصیفی و ارائه آمار از وضعیت انرژی در این کشور سعی می شود قدرت و تواناییهای انرژی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. انرژی قطر به عنوان اولین و مهمترین منبع تاثیر گذار بر بخشهای مختلف این کشور از جمله سیاست خارجی قطر،از آن رو اهمیت دارد که این کشور فاقد منبع تاثیرگذار دیگر در نظام بین الملل است در واقع آنها نه از پارامترهای جمعیتی،نه سرزمین و نه نظامی و … برخوردارند . از این رو انرژی به عنوان مهم ترین منبع تاثیرگذار می تواند نقش حائز اهمیتی در سیاست خارجی این کشور داشته باشد.

در فصل پایانی یعنی فصل چهارم  سیاست خارجی برمبنای نقش انرژی و تئوری نوواقع گرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع با استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی و نقش انرژی در سیاست خارجی این کشور سعی می شود اصول،راهبردها و جهت گیریهای سیاست خارجی این کشور مورد مطالعه و ارزیابی نهائی قرار گیرد.در نهایت نتیجه گیری پژوهش گویایی نتایجی است که می توان برای کشور ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان دسترسی به انرژی از لحاظ اینکه تولید کننده باشد یا مصرف کننده چه نوع دیپلماسی برای هر کشور کارای خواهد داشت همگی در این دو بند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

اما مهم ترین بحث این فصل در بند دوم می باشد و آن چارچوب نظری طرح یعنی بررسی نظریه نوواقع گرایی می باشد.از آنجا که کشور قطر به عنوان یک دولت کوچک و ناتوان از لحاظ تامین امنیت ملی خود می باشد و از طرفی با یکسری محدودیتهای بین المللی بر خوردار است نقش چنین ریز دولتی در نظام بین الملل در قالب نظریه نوواقع گرایی قابل تبیین خواهد بود.برای مثال واقع گرایی که بر نقش دولتهای قدرتمند در نظام بین الملل تاکید دارد و آرمان گرایی که بر نقش نهادهای بین الملل اشاره دارد ناتوان از تحلیل سیاست خارجی ریز دولتهای همچون قطر هستند.به همین دلیل سعی می شود نظریه نوواقع گرایی به عنوان مبنای نظری این پژوهش در بند سوم این فصل مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول:مبانی نظری سیاست خارجی

 

 در حال حاضر، زمينه هاي مطرح در مطالعه روابط بين الملل، متعدد است، اما مي توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسيم بندي نمود كه بنام كشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است( Rosenau, James, 1995 ). در سياست خارجي مشابه چنين مدلي را مي توان مطرح نمود كه بنام انگاره هاي واقع گرايي، آرمان گرايي و جهانگرايي مشهور ميباشند. (Sergunin, Alexander, Sep. 2000, P. 34)

نظام جهاني، روابط مابين كشورها و همچنين ظهور بازيگران بين المللي بغير از كشورها، به درجه اي رسيده است كه نمي توان آن را با روابطي كه تنها چند دهه پيش بوده است، مقايسه نمود. سياست خارجي نيز به همين ميزان اهميت پيدا نموده و عواملي كه سياست خارجي را مي سازند، بيشتر و با اهميت تر گشته اند. كنش، واكنش و كنش متقابل ميان كشورها به سطح بالايي رسيده است. در اولين سالهاي هزاره سوم، ديگر بدون داشتن روابط با ديگر كشورها ادامه حيات براي هيچ واحد سياسي امكان پذير نيست. ( Baharcicek, Abdulghadir; 2001, Pp. 1-6.)

سياست خارجي، اصولا در مورد فعاليت هاي يك كشور در محيط و شرايط خارجي است. ( Holsti, K. J., 1982) در همين ارتباط، سياست خارجي مي تواند يك استراتژي و يا برنامه اي از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و يا نهاد هاي بين المللي انجام شده تا به اهدافي كه بنام منافع ملي آن كشور خوانده ميشود، برسند. سياست خارجي همچنين پروسه اي شامل اهداف مشخص، عوامل معين خارجي وابسته به اهداف فوق الذكر، توانايي كشور در-متحد وابسته به دشمن ما

-وابسته به كشور ما

-دست نشانده كشورما(Cottam, Martha L, 1986, P. 50)

در اكثر اوقات تصميم گيرندگان در سياست خارجي پس از آنكه كشوري را در يكي از دستجات فوق الذكر جاي دادند، از آن پس نوع تصميم گيري و تعامل با آن كشور پيرو هنجارهاي حاكم بر اين دسته از كشورها مي باشد.

عدم قطعيت در سياست خارجي

تصميم گيري در سياست خارجي عموما در محيط هايي صورت مي گيرد كه ناپايدار و پيچيده بوده و ابهام در مورد محيط كاملا نمايان است. رهبران سياسي در هر كشور، علاوه بر ملحوظ داشتن مسائل مربوط به محيط بين المللي، نگراني هاي داخلي را نيز در تصميم گيري لحاظ مي نمايند(Geva, Nehemia & J. Mark Skorick, 1999, Pp. 333-362). سياست خارجي هركشور تركيبي از اهداف كه از منافع ملي ناشي شده اند و وسائل كه از قدرت ملي توانائي گرفته اند، مي باشد. و از آنجا كه منافع ملي و قدرت ملي در عين تعاريف متعددي كه از آنان داه شده است، مفاهيم مبهمي هستند، سياست خارجي كه تركيبي از اين دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعيت بيشتري خواهد بود(Wolfe, James H, 1990, P. 430). بحث خـــود را با تعريف مرسـومي از سياست خارجي ادامه مي دهيم. “اساسي ترين مولفه هاي سياست خارجي عبارتند از : اهداف ملي مورد تعقيب و وسائل نيل به آنها. تعامل اهداف ملي و منابع نيل بدانها مضمون هميشگي كشورداري را تشكيل مي دهد. مولفه هاي سياست خارجي براي كليه كشورها، اعم از كوچك و بزرگ، يكسان است(Cecil, V. Crabb, Jr., 1972, P. 1)”. اين تعريف سياست خارجي را بر اساس اهداف و وسائل موجود براي تحقق آنها تعريف كرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهايي آنها را كه ممكن است با مقاصد بيان شده كشورها مربوط يا نامربوط باشد، ناديده مي گيرد. مضمون دقيق سياست خارجي همچنان مورد بحث علماي علم سياست و روابط بين الملل است.

 

 

ساده سازي در تصميم گيري سياست خارجي

يكي از مسائل مهم در تصميم گيري در سياست خارجي، مسئله اطلاعات است. حجم وسيعي از اطلاعات در جهان كنوني همواره در اختيار تصميم گيران است. فارغ از كيفيت مورد مجادله اين اطلاعات كه مي تواند مورد سوء فهم قرار گيرد(Jervis, Robert, 1976)، تمام اطلاعات بلحاظ ويژگيهاي جمعيتي در دراز مدت چندان به كار ملت نخواهند آمد. ملتي كه بتواند به داشتن همه اين امتيازات ببالد، اما ديپلماسي مناسب با آنها را نداشته باشد، ممكن است از طريق وزنه خالص سرمايه طبيعي اش به موفقيت هاي موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بكار اندختن ناقص، ناپيوسته و مسرفانه اين سرمايه طبيعي در راه اهداف بين المللي ملت، آن را بر باد خواهد داد(مورگنتا (1374)، ص. 246).

متغيرهاي موثر در سياست خارجي

مي توان متغيرهاي موثر بر سياست خارجي را به 5 گروه تقسيم نمود:

-متغيرهاي فردي: اين متغيرها به برداشتها، تصورات و ويژگي هاي تصميم- گيران مربوط مي شود. احتياط در مقابل بي ملاحظگي، عصبانيت در مقابل دورانديشي، عمل گرايي در مقابل آرمانگرايي، احساس برتري در مقابل احساس حقارت و … اين گونه متغيرها بر سياست خارجي و تصميم گيري در آن تاثير بسياري دارد. زيرا اين يك انسان است كه مي بايد در يك لحظه بحراني تصميم بگيرد و مسائل كوچك مانند اين كه سياستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آيا با همسرش بگو مگو داشته يا خير در تصميمات آن روز سياستمدار تاثير بسزايي دارد.

-متغيرهاي نقش گرايانه: اين متغيرها معمولا به عنوان شرح مشاغل يا قواعد رفتاري مورد انتظار از مقامات تعريف مي شود. منظور از مقامات، افرادي مانند رئيس جمهور، وزراء، مقامات اداري عالي رتبه، نمايندگان مجلس و نخبگان ديگري است كه در سياست خارجي دخالت دارند. صرفنظر از شخصيت رواني يك فرد، وقتي وي نقش خاصي را به عهده مي گيرد، رفتار وي بر اساس انتظاراتي كه مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهي تغيير مي يابد.

-متغيرهاي ديوانسالارانه: اين متغيرها به ساختار و فرآيندهاي يك حكومت و تاثير آنها بر سياست خارجي مربوط مي شوند. بوروكراسي در هركشوري داراي يك روند پيچيده مي باشد. اكثر تصميم گيري ها در سياست خارجي به نوعي منعكس كننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتي، دستگاه هاي نظامي و دواير وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمريكا در جريان خليج خوكها و مذاكرات شوراي امنيت ملي آمريكا نشان مي دهد كه هركدام از مراكز دولتي مانند وزارت خارجه، سازمان مركزي اطلاعات، وزارت

[1] Paradigms

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش منابع انرژی در سیاست خارجی قطر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است Read more…

دسته اصلی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره Read more…

دسته اصلی

طراحی سایت گردشگری

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند Read more…