دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

همانطور که در نگاره (2-2) مشاهده می­شود، مقدار احتمال برای مدل دوّم همانند نگاره (2-1) برابر با 0000/0 است که این مقدار کمتر از سطح معنادار 05/0 = α می­باشد. در نتیجه، فرضیه صفر این آزمون رد می­شود. بنابراین، ضرایب مدل براساس رویکرد اثرات ثابت برآورد می­شوند.

 

  • 4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن

برای بررسی خطی و معنادار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F، بیانگر معنادار بودن و خطی بودن مدل رگرسیون نمی­باشد. همانطور که در نگاره (2-3) مشاهده می­شود، مقدار احتمال آماره F برابر صفر است که این مقدار کمتر از سطح معنادار 05/0 = αمی­باشد. در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F، رد می­شود. بنابراین، مدل معنادار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه­ی خطی وجود دارد. برای بررسی معنادار بودن ضرایب از مقدار احتمال آن ضریب استفاده می­شود، چنانچه 05/0 ≥α بود بدان معنی است که ارتباط معناداری بین متغیر مستقل مذکور و متغیر وابسته وجود دارد.

 

 

 

ضریب سرانه تولید ناخالص داخلی برابر 000113/0- است و احتمال آن برابر 0001/0 است، احتمال آن کوچکتر از 05/0 است، و این بدان معنی است که ارتباط منفی و معناداری بین متغیر مذکور و رشد اقتصادی وجود دارد.

ضریب هزینه­های دولت برابر 354004/0-  و احتمال آن برابر 0000/0 است و این بدان معنی است که بین متغیر مذکور و رشد اقتصادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

ضریب شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی برابر 259147/0 است و احتمال آن نیز برابر 0000/0 است و این بدان معنی است که بین متغیر مذکور و رشد اقتصادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

ضریب آزاد سازی تجاری برابر 252191/0- است و احتمال آن نیز برابر 1253/0 است و این بدان معنی است که بین متغیر نام برده شده و رشد اقتصادی هیچ ارتباطی به لحاظ آماری وجود ندارد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور92

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش Read more…

دسته اصلی

تاثیر آموزش رفتار سازمانی در موفقیت سازمان

    به نظر شما آموزش رفتار سازمانی چه تاثیری در موفقیت سازمان ها دارد؟ بهتر است قبل از پاسخ به این سوال تعریف اجمالی از رفتار سازمانی داشته باشیم. رفتار سازمانی، مطالعه رفتار انسان Read more…

دسته اصلی

آشنایی با باشگاه استقلال تهران

آشنایی با باشگاه استقلال تهران پیشین باشگاه تاج در سال ۱۳۲۴ تعدادی از دوچرخه‌سواران باسابقه و دارای عناوین قهرمانی در کشور تصمیم گرفتند با ایجاد مرکزی برای گردهمایی‌های دوستانه، پایه‌های یک تشکل صنفی را برپا Read more…