دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

پایان نامه

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 گرفته و عوامل گسترده و متنوعی نیز بدست آمده است که می تواند با کاهش یا افزایش بهزیستی همراه باشد. از آنجایی که رضایت مندی از زندگی مؤلفه پایدارتر و شناختی بهزیستی ذهنی است، توجه به آن برای ارتقاء سطح بهزیستی ذهنی ضروری به نظر می رسد. محققان حوزه بهزیستی، تلاش فراوانی کرده اند تا عواملی که سطح رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند، کشف کنند چرا که جامعه دو وجه شناختی و عاطفی تشکیل شده است. مؤلفه رضایت از زندگی[۱] وجه شناختی و مؤلفه های عاطفه مثبت[۲] و عدم حضور عاطفه منفی[۳] وجه عاطفی آن می باشد (ریسامب[۴]، ۲۰۰۶؛ دینر و همکاران، ۱۹۹۹؛ کییز، شموتکین و ریف[۵]، ۲۰۰۲؛ نقل از تقی لو و همکاران، ۱۳۹۰). دینر و همکاران (۲۰۰۳؛ به نقل از تقی لو، ۱۳۸۸)، بهزیستی ذهنی را مترادف با شادکامی در نظر گرفته اند، بنابراین طبق نظرآنها هر فرد از سطح معینی از شادکامی برخوردار است که هر چند رخدادهای زندگی (از قبیل موفقیّت ها و شکست ها) سطح آن را به صورت موقّت تغییر می دهد اما بعد از گذشت یک دوره کوتاه، به سطح پایه باز می گردد. گومز[۶] و همکاران (۱۹۹۹؛ به نقل از تقی لو و همکاران، ۱۳۹۰) به دنبال این فرض، هیدی و ویرینگ[۷] (۱۹۸۹) در قالب نظریه ای تحت عنوان نظریه تعادل یابی پویا[۸] چنین ادعا کردند که هر فرد از سطح متعادلی از رخدادهای زندگی و بهزیستی ذهنی برخوردار است و بازگشت هر فرد به سطح پایه بهزیستی ذهنی، بستگی به شخصیت آنان دارد. به عبارت دیگر، پژوهش هایی که در حوزه عوامل درون فردی انجام شده، نشان داده اند که شخصیت نقش تعیین کننده ای در بهزیستی ذهنی دارد. شاید بتوان شخصیت را اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ چرا که مفهوم شخصیت از ابعاد مختلف قابل بررسی است. برخی از روانشناسان این کلمه را تنها در ارتباط با رفتارهای عینی به کار می برند و گروهی آنرا مجموعه فردی الگوهای تفکر، انگیزش و عواطف می دانند (راس[۹] ، ۱۹۹۲؛

[۱]. Life satisfaction

[۲]. Positive affect

[۳]. Absence of negative affect

[۴]. Roysamb

[۵]. Keyes , Shmotkin & Ryff

[۶]. Gomez

[۷]. Hidy & Wiring

[۸]. Dynamic equilibrium theory

[۹]. Rass

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

 

نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه های مشابه: