دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

بهمنظورتجزيهوتحليلداده‌هايپرسشنامهاز نرمافزار SPSSو برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرم افزارEXElبهره گرفته شد.دربخشآمارتوصيفياز شاخص­هايآمارينظيرفراواني،ميانگين،انحرافمعيار،جداولونمودار‌هايآمارياستفاده شد. همچنیندربخشآماراستنباطيازآزمون­هايیچونآزمونفریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون دو-جمله ای، تحلیل عاملی، مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون میانگین یک جامعه و کولموگوروف-اسمیرنوفاستفادهشد.

 

 

1-1-     کاربرد نتايج تحقيق

 

اینتحقیقدرصورتهمکاریمناسبتولیدکنندگاندرارائهاطلاعاتمناسبمی­تواندجایگاه کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازارایابی کارآفرینانه این شرکت­ها را مشخص کند. همچنین ابزارهایی که صاحبان این واحدها به عنوان وظایف بازاریابی از آن استفاده می کنند، معلوم می کند. بعلاوه این تحقیق به صاحبان این کسب و کارها می­تواند در یافتن استراتژی­های مناسب در خصوص عناصر آمیخته بازاریابی(قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) برای داشتن عملکردی بهتر، یاری رساند.

 

 

 

  • شخص: افرادی می­باشند که عمدتا به منظور کسب هدف­های شخصی، کسب و کاری را تاسیس و اداره می­کنند و این کار تنها منبع درآمد آن­ها به حساب می­آید(صمدآقایی، 1388).

 

  • توزیع: دربرگیرنده آن دسته از فعالیت­های شرکت است که کالا را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد(کاتلر، آرمسترانگ، 1379).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط91

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط91

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

Related Posts

دسته اصلی

نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش Read more…

دسته اصلی

تاثیر آموزش رفتار سازمانی در موفقیت سازمان

    به نظر شما آموزش رفتار سازمانی چه تاثیری در موفقیت سازمان ها دارد؟ بهتر است قبل از پاسخ به این سوال تعریف اجمالی از رفتار سازمانی داشته باشیم. رفتار سازمانی، مطالعه رفتار انسان Read more…

دسته اصلی

آشنایی با باشگاه استقلال تهران

آشنایی با باشگاه استقلال تهران پیشین باشگاه تاج در سال ۱۳۲۴ تعدادی از دوچرخه‌سواران باسابقه و دارای عناوین قهرمانی در کشور تصمیم گرفتند با ایجاد مرکزی برای گردهمایی‌های دوستانه، پایه‌های یک تشکل صنفی را برپا Read more…