دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

بهمنظورتجزيهوتحليلداده‌هايپرسشنامهاز نرمافزار SPSSو برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرم افزارEXElبهره گرفته شد.دربخشآمارتوصيفياز شاخص­هايآمارينظيرفراواني،ميانگين،انحرافمعيار،جداولونمودار‌هايآمارياستفاده شد. همچنیندربخشآماراستنباطيازآزمون­هايیچونآزمونفریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون دو-جمله ای، تحلیل عاملی، مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون میانگین یک جامعه و کولموگوروف-اسمیرنوفاستفادهشد.

 

 

1-1-     کاربرد نتايج تحقيق

 

اینتحقیقدرصورتهمکاریمناسبتولیدکنندگاندرارائهاطلاعاتمناسبمی­تواندجایگاه کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازارایابی کارآفرینانه این شرکت­ها را مشخص کند. همچنین ابزارهایی که صاحبان این واحدها به عنوان وظایف بازاریابی از آن استفاده می کنند، معلوم می کند. بعلاوه این تحقیق به صاحبان این کسب و کارها می­تواند در یافتن استراتژی­های مناسب در خصوص عناصر آمیخته بازاریابی(قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) برای داشتن عملکردی بهتر، یاری رساند.

 

 

 

  • شخص: افرادی می­باشند که عمدتا به منظور کسب هدف­های شخصی، کسب و کاری را تاسیس و اداره می­کنند و این کار تنها منبع درآمد آن­ها به حساب می­آید(صمدآقایی، 1388).

 

  • توزیع: دربرگیرنده آن دسته از فعالیت­های شرکت است که کالا را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد(کاتلر، آرمسترانگ، 1379).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط91

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط91

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

Related Posts

دسته اصلی

زیباترین آبشارهای دنیا

زیباترین آبشارهای دنیا معرفی زیباترین آبشارهای دنیا با بخش دیدنی های جهان مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید آبشار آنجل در ونزوئلا این آبشار بلندترین آبشار در جهان است که از ارتفاع تقریبا 1000 متری Read more…

دسته اصلی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری منابع دکتری یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری است اگر جزوات آموزشی دکتری درست انتخاب شوند؟داوطلبان ازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری از سایت سنجش تکمیلی Read more…

دسته اصلی

مکان های گردشگری آرام بخش در دنیا

مکان های گردشگری آرام بخش در دنیا سوئیس بهترین مکان برای گردشگران با بخش گردشگری مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید سایت خارجی “تریب ادوایزر” تعدادی از مقاصد گردشگری آرام را در سه قاره جهان Read more…