دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

– گاهه

گاهه[1](2003) با مطالعات گسترده ای که بر روی سازمانهای مختلف انجام داده پنج ویژگی اصلی سازمانی یا فعالیت های مدیریتی که برای  ایجاد یک سازمان یادگیرنده لازم و ضروری می باشد را عنوان می کند وی نام این پنج عنصر را عناصر راهبردی می گذارد و ادعا می کند که سازمان یادگیرنده دارای این عناصر راهبردی می باشد : ( گاهه ، 1998 ،گاهه، 2003 )

گاهه بر این باور است که سازمان یادگیرنده بوسیله توانایی یادگیری برای ارائه یا اجرا به این عناصر راهبردی و حمایت های پایه ای و اساسی احتیاج دارد. بر این اساس وی مدلی ارائه داده و این پنج عنصر اساسی را در آن جای می دهد. اگرچه در این مدل این ابعاد به صورت مجزا نشان داده شده اند با این وجود تمامی آنها به هم وابسته اند و به صورت دوطرفه یکدیگر را پشتیبانی می کنند. در این جا به توضیح این عناصر راهبردی که از  نظر گاهه عناصر راهبردی برای تحقق سازمان یادگیرنده به شمار می رود  می پردازیم :

  1. شفافیت رسالت وچشم انداز[2] : داشتن احساس مشترک از رسالت و چشم انداز در یک سازمان یادگیرنده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این امر مبنایی برای توانمندسازی افراد در تصمیم گیری و نوآوری فراهم میکند. بدون تحقق این امر افراد تمایلی به احساس مسئولیت یا بروز فعالیتهای خلاقانه نخواهند داشت. چنین سازمانی برای انجام فعالیت های اساسی خود به داشتن دانش و مهارت هایی وابسته است و دارای کارکنانی توانمند می باشد( گاهه ، 1998 ،گاهه، 2003 ). سنگه (1996) اعتقاد دارد: بدست آوردن اطلاعات درباره ماموریت و اهداف سازمان برای توانمندسازی کارکنان و توسعه سازمان های نوآور، حساس و حیاتی است. لذا درک روشن از فعالیت های اصلی سازمان منجر به دستیابی به اهداف و ماموریت سازمان می شود و کارکنان را برای دستیابی به آن اهداف متعهد می سازد .

[1] Goh

[2] Clarity of Mission and Vision

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Related Posts

دسته اصلی

Exactly what Positive Switch Could a Neighborhood Store Bring in

Group retail stores need to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with mainly the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in daily Read more…

دسته اصلی

What exactly Positive Adjustment Could a Neighborhood Store Bring in

Neighborhood retail stores ought to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with for the most part the socalled prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means Read more…

دسته اصلی

Just What Positive Transformation Could a Neighborhood Shop Bring in

Local community retail stores have to specifically consider the range of provided things, that must be diversified, with typically the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in Read more…