شناسایی فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی-پایان نامه ارشد رشته مدیریت

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

سازمانهای فهمیده

قدیمی ترین مدل هستند ومثالهایی از شرکتهای مشهور می باشند، آنها سازمانهای یادگیری تک حلقه ای یا انطباقی هستند که می توانند مدت زیادی را به صورت نسبتا با ثبات در بازار باقی بمانند . مک گیل وهمکارانش بیان می کنند که سازمانهای فهمیده می توانند به مدت زیادی بدون نیاز به یادگیری موفق باشند. مدیران در این سازمانها میتوانند کنترل را به صورت پیش بینی شده ای رها کرده وسازمان را نسبت به تجربیات شخصی بازگذاشته واز این طریق یادگیری واقعی مورد نیاز را صورت دهند.

۲-۱۱-۲- سازمانهای ادراک کننده و متفکر

در محدوده ای میانه از سـازمانهای یادگیرنده طبقه بندی می شوند. مدل یادگیری دوحلقه ای بخش بیشتری را در رویکرد این نوع سازمانها به تغییر نسبت به نوع اول در برمی گیرد.

۲-۱۱-۳- سازمان های یادگیرنده

در سازمانهای یادگیرنده یادگیری دوحلقه ای و مولد حکمفرما بوده، خود تغییری و یادگیری برای تغییر قسمتی از ارزشهای فرهنگی وساختار است به بیان مک گیل: کل رویکرد سازمان به تغییر یکی از مسایل قابل پذیرش ونرمال است . تغییر یک ورودی است که منجر به یادگیری می شود بوسیله مرور هر تغییر به عنوان یک فرضیه وبه منظور اثبات بررسی نتیجه هر تجربه، سازمان یادگیرنده ، اطمینان می یابد که تغییر باعث پیشرفت تجربیات می شود وبنابراین یادگیری را ارتقاء می بخشد (لات هنس، ۱۹۹۸: ۱۳).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا