علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان -پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

بیکاری

بیکاري به عنوان يك پديده اجتماعی زمینه مساعدي براي انحرافات به ويژه اعتیاد و قاچاق است، افراد بیکار چون بیشتر اوقات خود را در قهوه خانه ها يا ترياها می گذرانند و اينگونه اماکن بهترين و مناسب ترين جا براي فروش مواد مخدر است، در نتیجه براي گرايش و کشش به طرف اعتیاد عامل مساعدي به شمار می آيند که در اصل از بیکاري مردم ناشی می شود ناگفته نماند که نه تنها بیکاري بلکه نوع شغل و محیط شغلی نیز بسیار می تواند در گرايش به قاچاق مواد مخدر موثر باشد( پیشین).

همان گونه که داشتن يك محیط خانواده شخصی هماهنگ و آرام و مورد وفاق و يا به عکس متشنج و ناآرام به وجود می آورد، به طور مستقیم در پديد آوردن اعمال و رفتار قابل قبول و مورد انتظار يا خلاف انتظار و جرايم موثر است. شغلی را که فرد براي تامین معیشت و گذران خرج زندگی خود انتخاب می کند، اگر بر اساس خواست ها و رضايت قلبی اش نباشد، سبب نگرانی او شده، زمینه را براي ارتکاب اعمال خلاف و جرايم در او آماده می کند(پیشین). در ايران يك پژوهش محلی نشان داده است که در میان دارندگان مشاغل، رانندگان ( اتوبوس هاي بین شهري، تاکسی، مینی بوس و تريلی) به دلیل اقتضاي شغلی و رفت و آمد مداوم بین مناطق مختلف داخل و خارج کشور، امکان گرايش آن ها به حمل مواد مخدر و نهايتا کشانده شدنشان به سوي مصرف اين مواد بیشتر از مشاغل ديگر است(حسن پور، 1385، ص25).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان