دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش اجباري کالا

مطابق بند 2 ماده 88 کنوانسيون « هرگاه کالا در معرض فساد سريع باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه غير متعارف باشد ، طرفي که مطابق مواد 85 يا 86 ملزم به حفظ آن است ، مکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارفي معمول دارد . مشاراليه حتي الامکان مکلف است اخطاري مبني بر قصد فروش جهت طرف ديگر ارسال نمايد » .

همان طوري که ديده مي شود اگر کالا در شرايط فوق قرار گيرد ، نگهدارنده نه تنها يک اختيار بلکه وظيفه دارد تا کالا را به فروش برساند ، به همين دليل فروشي که در بند 2 ماده 88 پيش بيني شده به « فروش اضطراري » معروف است ۱ و نگهدارنده در اين مورد مکلف به فروش است و در صورتي که به اين تکليف قانوني خود عمل نکند خسارات بيشتري به وجود مي آيد و ايشان به علت قصور در انجام تکليف قانوني در مقابل خسارات طرف مقابل مسئول مي باشد ۲.

سابقه تاريخي اين قاعده ( فروش اضطراري )را بايد در قانون فروش اسکانديناوي جستجوکرد که قانون متحدالشکل بيع بين المللي و در نتيجه کنوانسيون وين از آن الهام گرفته اند۳ .

فروش اضطراري در واقع نوعي استثناء بر ماده 62 کنوانسيون مي باشد ، چرا که ماده 62 مقرر مي دارد که فروشنده مي تواند خريدار را به پرداخت ثمن و پذيرش کالا ملزم کند ۴ ، اما همان طوري که گفته شده ماده 88 راه ديگري را نيز جلو راه فروشنده مي گذارد و آن بازفروش مي باشد .

در خصوص فروش اضطراري پيشنهاد شده بود که فروش در صورتي که خريدار چنين درخواستي کرده باشد صورت گيرد ، که مورد پذيرش کميته قرار نگرفت ۵ ، چرا که با وجود اين که در اين بند هيچ نقض قراردادي صورت نگرفته ۶ ،  اما طرف بايد به دليل فوريت امر و احتراز از هزينه ها و خسارات بيشتر اين

کار را در اسرع وقت صورت دهد و هر مانعي که اين امر را با تأخير مواجه کند را بايد کنار گذاشت .

و همين فوريت امر است که فلسفه وجودي اين بند را تشکيل مي دهد به عبارت ديگر وجود کالاي در معرض يا در اثناي فساد سريع و هزينه غيرمتعارف نگهداري که نوعي تغيير در اوضاع و احوال که عامل اختلاف بين بند يک و دو است باعث پيدايش مقررات اين بند مي باشد ۷ .

1 . John Felemegas , Ibid , p . 522 .

2 . برخي نويسندگان به جاي کاربرد الزامي بودن فروش در اين فرض ، آن را اختياري خوانده اند و در چند سطر پايين تر نيز آن را به عنوان يک حق نه يک تکليف درنظر گرفته اند که به احتمال زياد ناشي از مسامحه نويسنده بوده است .

Petar Sarcevic & Paul Volken , International Sale of Goods : ( Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer ) , 1986 , Oceana Publications , p . 262  .

3 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 681 .

4 . John O. Honnold , Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention , 1999 , 3rd ed , The Hague , Kluwer Law International , p . 528 .

5 . UNCITRAL , Yearbook , Volume VIII ( 1977 ) New York , A/CN.9Ser.A/1977, p . 62 .

6 . Harry M. Flechtner & et al  , Drafting Contracts under the CISG , 2008 , Oxford University Press , p . 501 .

7 . Astoria Produce Company v. Rolga Farmers Exchange , M3020-C , 2011 , In the Kualalumpur Regional Centre for Arbitration .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

Related Posts

دسته اصلی

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است Read more…

دسته اصلی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره Read more…

دسته اصلی

طراحی سایت گردشگری

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند Read more…