پايان نامه ارشد:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)

نظریه برچسب زدن:

این نظریه، انحراف را به عنوان فرآیند تبیین می کند که توسط آن برخی مردم موفق می شوند بعضی دیگر را منحرف بنامند. این نظریه بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا یک عمل تنها زمانی «انحراف» تلقی می شود که «برچسب» انحراف توسط دیگران به آن زده شود. طرفداران این نظریه می گویند: «مجرم کسی است که برچسب خورده و رفتارها به خودی خود به عنوان کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند بلکه این افراد و گروه ها هستند که به این رفتارها به عنوان جرم «برچسب» می زنند(ستوده، 1382،ص264).

مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی

نظریه سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جدیدی است که جرم شناسان به آن توجه کرده اند. سرمایه اجتماعی توجه خود را بر تأثیر بالقوه روابط اجتماعی، هنجارهای مورد توافق گروه ها و نهادهای غیررسمی رفتارهای خشونت آمیز متمرکز می کند، اگرچه همزمان به سیاست گذاران برای تلاش جهت کاهش جرم نیز توصیه می کند ولی آنچه که واضح و غیر قابل انکار به نظر می رسد، این است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت قطعی است و آن هم بیشتر به کنترل اجتماعی غیررسمی که در روابط موجود است برمی گردد. چراکه گفته می شود، این نظارت اجتماعی غیررسمی و درونی کردن بعضی هنجارهاست که اکثر مردم را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد نه ترس از قوانین و مجازات های رسمی. اگر پیوندهای اجتماعی قوی تأسیس نشود مخصوصاً جوانان، در معرض خطر ارتکاب به جرایم قرار خواهند گرفت(ولد[1] و همکاران، 1380).

        فرضیه نظارت اجتماعی و یا سرمایه اجتماعی توسط مدارک تجربی و تحقیقات میدانی زیادی در کشورهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. در تحقیقی چنین استنباط می شود که سرمایه اجتماعی فرد، در انتخاب ها و درآمد او تأثیر گذاشته و در پیوند او به جامعه،

[1] Ould

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)