پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب 1392

مفهوم تعدد

گفتار اول-تعدد در لغت

تعدد در فرهنگ فارسی معین به این معنی آورده شده است:

تَ عَ دُّ ) [ ع . ] (مص ل) زیاد شدن عدد)

تعدد در لغت نامه دهخدابه این معنی آورده شده است:

ت َ ع َدْ دُدْ ] (ع مص ) زیادت آمدن در عدد. (تاج المصادر بیهقی ) (از اقرب الموارد). زیاده از هزار بودن.  تعدد

متعددشدن, زیادشدن عدد, برشماره چیزی افزون شدن

1-( مصدر ) بیشمار شدن زیاد شدن عدد بسیار گشتن . 2 – ( اسم ) افزونی فراوانی .
زیادت آمدن در عدد

گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق

تعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد که تعدد جرم به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود : در صورتی که مجرم چند عمل مختلف و مستقل از هم را انجام دهد که هر کدام به تنهایی جرم باشد تعدد واقعی یا مادی است و هرگاه مرتکب عمل واحدی را انجام داده باشد ولی عمل واحد او مشمول عناوین متعدد در قانون جزا شود تعدد معنوی مطرح خواهد شد.

با این وصف،شرایط تعدد جرم به شرح زیر است:

1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم     2-عدم محکومیت کیفری قطعی در ما بین وقوع جرایم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب 1392

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در تهران و کرج

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط برسر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذمواد Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 20

    ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 19

                                        برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید              Read more…