دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

عوامل روانی

همان طور که می دانیم عوامل روانی جايگاه بسیار مهم، کلیدي و انکارناپذيري در گرايش به قاچاق دارد و در اين قسمت به بررسی همین موضوع پرداخته خواهد شد.

2-5-1-2-1- شخصیت

در تعريف علمی شخصیت، مکتب هاي مختلف، عقايد متفاوتی ابراز داشته اند : موسسین مکتب تحققی يا اثباتیون شخصیت را مترادف وضع جسمی و روانی قرار داده و معتقدند که هر گونه تغییر و تحولی که در وضع جسمی و روانی افراد به وجود آيد، در تغییر و تکوين شخصیت موثر است. از نظر روان کاوي شخصیت بین انسان و محیط رابطه ايجاد می کند. عواطف، انگیزه ها و همچنین اخلاق و رفتار هر فرد شخصیت وي را تشکیل می دهد و او را با محیط سازگار می کند. روان شناسان معتقدند که شخصیت به شکل مجموعه ي قوايی است که بايد به رشد و پیشرفت تدريجی در جهات مختلف اجتماعی، احساسی، هوشی، روانی و غیره ادامه دهد. عوامل متعددي مخصوصا ارث، وضع جسمی، تربیت و روابط بین افراد و اجتماع در اين پیشرفت و بلوغ موثرند(اسد افروز، پیشین، ص142).

بنابراين شخصیت مجموعه ويژگی هاي درونی انسان است که در رفتار، عکس العمل ها و کنش هاي وي اثر می گذارد. مواردي که ساختار شخصیت را تشکیل می دهد، حاصل وضعیت جسمی و روانی فرد است که به صورت ذاتی يا اکتسابی وجود دارد. شخصیت هر کس در تشکیل و تحريك احساسات و رفتار، اعمال و تفکر او نقش بالايی دارد. بنابراين انسان ها در مقابل پیش آمدهاي يکسان واکنش هاي مختلفی متناسب با شخصیت و منش خود ارائه می دهند. اين واکنش ها چنانچه به صورت احساسات بدون تعقل و همراه با شخصیت متزلزل بروز کند حاصلش اعمال غیر عادي خواهد بود(قربان حسینی، پیشین، ص267). بحث در مورد شخصیت و ارتباطش با پديده قاچاق مستلزم ورود به فضايی علمی در حیطه روانشناسی شخصیت می باشد. اما شخصیت و قاچاق داراي رابطه متقابل اند. بدين معنی که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها و ناتوانی ها، در برخورد با مسائل، بحران ها و ناکامی هاي زندگی، عدم ثبات اقتصادی و از همه مهمتر بیکاری و فقر روي می آورد و متقابلا اعتیاد نیز به نوبه خود موجب می شود تا شخص پاسخ هاي اقناع کننده ولو به صورت گذرا پیرامون انسجام روانی و هیجانی خود را از مصرف مواد دریافت نماید(پیشین).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی

دانلود متن کامل صدها پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی گرایش های مشاوره علوم تربیتی برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی بالینی عمومی – پروپوزال رایگان – مشاوره تخصصی Read more…

دسته اصلی

مقاله کامل برون سپاری- رایگان

   برونسپاري  OUTSOURSING برون سپاري چيست؟ برون سپاري عبارتست از واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت انجام يك وظيفه سازماني مشخص به يك فرد ، گروه يا سازمان تخصصي تا ضمن كاهش هزينه ها امكان Read more…

دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی های شما = کارخانه پولسازی

پرشین فریلنسر هم سایت دیگری در رابطه با فعالیت در حوزه فریلنسریست که توانسته مکانی برای دورکاری را محیا کند. این سایت به نسبت قبلی ها جدیدتر هست به همین دلیل پروژه های کمتری در آن Read more…