پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

عوامل روانی

همان طور که می دانیم عوامل روانی جایگاه بسیار مهم، کلیدی و انکارناپذیری در گرایش به قاچاق دارد و در این قسمت به بررسی همین موضوع پرداخته خواهد شد.

۲-۵-۱-۲-۱- شخصیت

در تعریف علمی شخصیت، مکتب های مختلف، عقاید متفاوتی ابراز داشته اند : موسسین مکتب تحققی یا اثباتیون شخصیت را مترادف وضع جسمی و روانی قرار داده و معتقدند که هر گونه تغییر و تحولی که در وضع جسمی و روانی افراد به وجود آید، در تغییر و تکوین شخصیت موثر است. از نظر روان کاوی شخصیت بین انسان و محیط رابطه ایجاد می کند. عواطف، انگیزه ها و همچنین اخلاق و رفتار هر فرد شخصیت وی را تشکیل می دهد و او را با محیط سازگار می کند. روان شناسان معتقدند که شخصیت به شکل مجموعه ی قوایی است که باید به رشد و پیشرفت تدریجی در جهات مختلف اجتماعی، احساسی، هوشی، روانی و غیره ادامه دهد. عوامل متعددی مخصوصا ارث، وضع جسمی، تربیت و روابط بین افراد و اجتماع در این پیشرفت و بلوغ موثرند(اسد افروز، پیشین، ص۱۴۲).

بنابراین شخصیت مجموعه ویژگی های درونی انسان است که در رفتار، عکس العمل ها و کنش های وی اثر می گذارد. مواردی که ساختار شخصیت را تشکیل می دهد، حاصل وضعیت جسمی و روانی فرد است که به صورت ذاتی یا اکتسابی وجود دارد. شخصیت هر کس در تشکیل و تحریک احساسات و رفتار، اعمال و تفکر او نقش بالایی دارد. بنابراین انسان ها در مقابل پیش آمدهای یکسان واکنش های مختلفی متناسب با شخصیت و منش خود ارائه می دهند. این واکنش ها چنانچه به صورت احساسات بدون تعقل و همراه با شخصیت متزلزل بروز کند حاصلش اعمال غیر عادی خواهد بود(قربان حسینی، پیشین، ص۲۶۷). بحث در مورد شخصیت و ارتباطش با پدیده قاچاق مستلزم ورود به فضایی علمی در حیطه روانشناسی شخصیت می باشد. اما شخصیت و قاچاق دارای رابطه متقابل اند. بدین معنی که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها و ناتوانی ها، در برخورد با مسائل، بحران ها و ناکامی های زندگی، عدم ثبات اقتصادی و از همه مهمتر بیکاری و فقر روی می آورد و متقابلا اعتیاد نیز به نوبه خود موجب می شود تا شخص پاسخ های اقناع کننده ولو به صورت گذرا پیرامون انسجام روانی و هیجانی خود را از مصرف مواد دریافت نماید(پیشین).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان