پایان نامه حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق:فلسفه اذن پدر

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

–   نقد اسناد قول چهارم

آنچه محقّق نراقی در فرایند اندیشه­ی خود با فرض قبول تعارض بین اخبار، که به حق انکارناپذیر است، فرمود، مثبِت نظر چهارم نیست. نظر چهارم وقتی برآیند این فرایند است که تخییر مطرح شده در اخبارِ متعارض تخییر فقهی باشد؛ در حالی که تخییر مطرح در آن اخبار تخییر اصولی است. توضیح اینکه: از برخی اخبار علاجیه به دست می‌آید که در صورت تعارض اخبار در یک مسئله، می‌توان مفاد یکی از اخبار را اخذ کرد و مطابق آن فتوا داد و عمل کرد و دیگری را رها کرد؛ مثلاً، هرگاه برخی اخبار دالّ بر وجوب قرائت یک سوره بعد از حمد در نماز و برخی نافی آن بود، بر اساس اندیشه­ی تخییر، می‌توان به هر یک از این دو گروه استناد کرد و سوره را واجب دانست یا وجوب آن را ردّ کرد (تخییر اصولی)؛ نه اینکه فتوا به تخییر بین خواندن سوره و ترک آن داد (تخییر فقهی)؛ زیرا پر واضح است که چنین تخییری مفاد هیچ‌یک از دو گروه از اخبار نبود. در مسئله­ی مورد بحث نیز چنین است با این بیان که وقتی برخی اخبار دالّ بر استقلال و انحصار دوشیزه در ازدواج است و برخی دالّ بر استقلال و انحصار ولیّ، بر اساس اندیشه­ی تخییر می‌توان به هر کدام از دو اخبار اخذ کرد و فتوا به استقلال و انحصار دوشیزه داد، که دیدگاه اول است، یا به استقلال و انحصار ولی، که دیدگاه دوم، و در این صورت است که به مفاد یکی از دو گروه از اخبار عمل شده است و الّا فتوا دادن به استقلال هر دو (بدون انحصار) عمل به هیچ‌یک از دو گروه اخبار نیست بلکه پدیده­ی سومی است که هیچ سندی آن را پشتیبانی نمی‌کند و اما آنچه ایشان با فرض قبول تعارض فرمود، به نظر عرفی نمی‌نماید؛ هرچند ایشان بر عرفی‌انگاری برداشت خود از جمله‌ای مثل «لیس لها مع أبیها أمر» اصرار دارد.

۲-۸-   قول پنجم

اندیشه­ی پنجم از شیخ طوسی است. وی این اندیشه را برآیند جمع بین اخباری که دوشیزه را در امر نکاح صاحب اختیار می‌بیند و اخباری که برخلاف این دلالت دارد، می‌داند (طوسی ۱۴۱۷: ج۷، ص۴۴۰). این جمع را می‌توان جمع تبرّعی دانست؛ چرا که شیخ طوسی از قبول جمع تبرّعی با استناد به «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» ابا ندارد و می‌توان بر این بنیان دانست که ادلّه­ی دالّ بر عدم استقلال دوشیزه انصراف به ازدواج دائم دارد و با توجّه به اصل عدم ولایت هیچ‌کس بر هیچ‌کس نطاق آنها به قدری قوی نیست که نکاح منقطع را نیز فراگیرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره