دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

قلمرو اعاده حیثیت

اصل آن است که هر متهمی به موجب قوانینی که در زمان وقوع جرم حاکم بوده است تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرد و به مجازات محکوم می گردد چون هدف هر قانونی آن است که نظم عمومی در زمان خود را برقرار سازد ولی در برخی موارد قانونگذار بر خلاف این اصل حکم کرده و در مواردی که قانون متأخر از عملی که در گذشته انجام شده است به تصويب برسد  ممکن است مجازات جدیدی وضع کند و یا بر شدت مجازاتها افزوده شود و یا اینکه مجازات را تخفیف دهد که در اینجا بحث محدوده حقوق جزا در زمان مطرح می گردد که آیا قانون جدید عطف به ماسبق می گردد یا خیر و آیا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض پیدا می کند یا خیر و آیا قواعد و مقررات ناظر به اعاده حیثیت که محدوده زمانی و آثار ناشی از محکومیت کیفری را اعلام می نماید و محرومیت از حقوق اجتماعی را در ظرف مدت زمان مشخصی اعلام می کند مشمول این قاعده است یا خیر.

و همچنین با توجه به اینکه حقوق جزا یکی از رشته های حقوق داخلی است و غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد و در اصطلاح حقوق جزا اصل بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است با توجه به اینکه مجرمان می توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین کشورهای جهان و اینکه در کشورهای مختلف جهان جرایم و مجازات‌های متفاوتی حاکم است و ممکن است در کشوری عملی جرم تلقی شود و در کشور دیگری جرم شناخته نشود آیا محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری و آثار محکومیت کیفری محدود به سرزمین ایران است و یا اینکه در خارج از مرزهای سرزمین محل وقوع جرم نیز دارای آثار است که در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می شود وبطور کلی قواعد مربوط به این موضوع از منظر حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامي  درخصوص موضوع خاص اعاده حیثیت پرداخته می شود.

 

 

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان

در حقوق جزا اصلی وجود دارد که علی الاصول قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند و یکی از آثار و نتایج ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .طبق این قاعده چنانچه قانونی تصویب شود و عملی را که در گذشته جرم نبوده است جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند و یا اینکه مجازات شدیدتری را مقرر دارد که در قبل وجود نداشته است . قانون مزبور شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است تسری پیدا نمی کند . گاهی قوانین جدید قدرت تعدیل کنندگی دارند و قانون جديد از حیث تعیین مجازات خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است و یا اینکه بطور کلی عملی را که سابقاً جرم بوده است قانون جدید آنرا از عداد جرایم خارج می کند که در این حالت قانون لاحق در مورد کسانی که قبل از وضع آن مرتکب جرم شده اند مجری خواهد بود و برخلاف اصل فوق عمل خواهد شد .

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل 169 ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و فرانسه

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی

دانلود متن کامل صدها پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی گرایش های مشاوره علوم تربیتی برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی بالینی عمومی – پروپوزال رایگان – مشاوره تخصصی Read more…

دسته اصلی

مقاله کامل برون سپاری- رایگان

   برونسپاري  OUTSOURSING برون سپاري چيست؟ برون سپاري عبارتست از واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت انجام يك وظيفه سازماني مشخص به يك فرد ، گروه يا سازمان تخصصي تا ضمن كاهش هزينه ها امكان Read more…

دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی های شما = کارخانه پولسازی

پرشین فریلنسر هم سایت دیگری در رابطه با فعالیت در حوزه فریلنسریست که توانسته مکانی برای دورکاری را محیا کند. این سایت به نسبت قبلی ها جدیدتر هست به همین دلیل پروژه های کمتری در آن Read more…