دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

ايجاد سازمان ياد گيرنده

سازمان يادگيرنده بطور تصادفی پديد نیامده است، بلكه حاصل تلاش هاي سازماني افته فراوانی از جانب همه افراد سازمان می باشد. اولین گام برای تبـدیل شدن به سازمان یادگیـرنده، درک فلسـفه سازمان یادگیرنده است. اما عمـل کـردن به آن کاملاً چیزی دیگـر است. و این سوال مطرح می شود، که چـگونه می توان یک سازمان را به سازمان یادگیرنده تبدیل کرد؟ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که به دو طریق 1) تغییر فلسفه به سوی یک سری از معـیارها و فعالیت های علـمی که قابلیت کاربـرد و اندازه گیـری داشـته باشـد. 2) کمـک به تدوین چارچوبی برای یادگیری بلند مدت، می توان به این امر دست یافت (پرستون،2000. به نقل از سلگي، 1387). مايكل جي. ماكورات دركتاب ” ساختن سازمان يادگيرنده” مجموعه گام هايي به سوي سازمان يادگيرنده را مطرح مي كند:

 1. طراحي يك چشم انداز مناسب و تامين تعهد و شوق حركت به سمت سازمان يادگيرنده.
 2. برقراري ارتباط بين عمليات سازماني و يادگيري.
 3. ارزيابي سازمان در هر يك از زير سيستم‌هاي يادگيري
 4. اطلاع رساني، چشم انداز و برقراري ارتباط بين اعضاي سازمان.
 5. تعميم و جا انداختن نگرش سيستمي و ديدن سازمان به مثابه يك كل.
 6. انتشار تعهد به يادگيري از طريق مديران در سازمان.
 7. دگرگون سازي فرهنگ سازمان براي بهبود و يادگيري هميشگي.
 8. طراحي و استقرار استراتژي‌هاي سازماني يادگيري در تمام سازمان.
 9. از بين بردن بروكراسي و افقي كردن كاركنان.
 • توان افزايي و توانمند كردن كاركنان.
 • كسب دانش و انتشار آن در سازمان.
 • گسترش يادگيري در تمام طول زنجيره كسب و كار.
 • جذب و به كارگيري بهترين تكنولوژي‌ها براي بهبود فرايند يادگيري.
 • تشويق، ترغيب و جا انداختن يادگيري در سه سطح افراد، گروه‌ها و سازمان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…