دانلود پایان نامه

 

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

نوع و روش پژوهش

روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد زیرا نتایجی که در مورد جامعه آماری به دست می یابد فوراً قابل استفاده می باشد. پژوهش حاضر درصدد آن بوده است كه با استفاده از ابزارهاي خود به بررسي سوال هاي پژوهش در زمينه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا بپردازد به این خاطر روش پژوهش از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی_پیمایشی است.

3-3) جامعه آماری

جامعه تمامي عناصری است كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هايي از جامعه است كه عملاً درجريان يك تحقيق گردآوري مي‌شود. جامعه آماري‌ اين‌ پژوهش عبارت است از کلیه کاکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس که طبق برآوردهای صورت گرفته 304 نفر بوده اند.

3-4) نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. از آنجایی که نظرسنجی از تمامی جامعه آماری ذکر شده به علت پراکندگی و گستردگی مقدور نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزيده شد. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران[1]، نمونه ای به حجم 170 نفر انتخاب شد. همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در ذیل فرایند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ذکر شده است:

[1]- در فرمول کوکران معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل 05/0، ضريب اطمينان 95/0، 96/1t= و مقادير  pو q نيز هرکدام معادل 5/0 و حجم جامعه N در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته می‌شود زيرا اگر 5/0P= باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا مي‌کند و اين امر سبب مي‌شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

  جستجو برای: صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده Read more…

بک لینک

مقاله بهینه سازی سایت

سئو همان بهینه سازی سایت است و در دنیای امروز بسیار با اهمیت در طراحی وب سایت است .   جستجو برای: سئو و بهینه سازی سایت چیست؟ بهینه سازی برای موتور های جستجو مجموعه ای Read more…

بک لینک

انواع روشهای بهینه سازی وب سایت

  جستجو برای: بهینه سازی سایت به مجموعه عملیات هایی گفته می شود که بر روی سایت مورد انجام می گیرد تا رتبه ی سایت در موتورهای جستجو افزایش یابد و نتیجه ی این افزایش Read more…