پايان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

مقدمه

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضای این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است.به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است. اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهشهای قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهشهای ارزنده ای انجام داده اند. اما باید توجه داشت آنچه که موجب شده جوهره علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علمی نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش ها یعنی شیوه هایی است که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است.

به منظور بررسی علل پدیده ها، روش های گوناگونی وجود دارد. بهترین روش، روشی است که به شناخت حقیقت بینجامد و برای رسیدن به حقیقت ناب، می بایست روش های علمی را که به حقیقت می رسد شناخت و از میان آنها بهترین و مناسب ترین را برگزید. انتخاب روش انجام تحقیق با توجه به هدف و ماهیت موضوع و اتفاقاتی که در حین اجرا رخ می دهد خواهد بود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق، مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و ارزان تر در نیل به اهداف، که همانا یافتن پاسخ هایی برای فرضیات تحقیق مورد نظر می باشد، هدایت نماید. در فصل حاضر به ترتیب روش پژوهش، ویژگی های جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار و ویژگی های آن (روایی و پایایی)، روش اجرای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری مربوط مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا