دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده

23 ـ اصلاحات و اضافات: این مهم از سوی شورای رؤسای کشورها از طریق توافق جداگانه انجام خواهد شد.

  • تنظیم مصاحبه های مطبوعاتی و جلسات توجیهی، تعامل با اعضای ناظر سازمان و سایر دولتها و سازمانهای بین المللی، گروه تماس افغانستان و تعامل با مجامع سازمان را در بر دارد.
  • بخش اداری:موضوعات تشریفات، معاهدات، هماهنگی با دولتهای میزبان در خصوص نشست های دوره ای سازمان، صفحه خانگی دبیر خانه، مکاتبات، بخش اسناد و بایگانی، بخش مالی و حمایت های اجرایی و تدارکاتی از فعالیتهای سازمان و در نهایت بخش ترجمه را پوشش میدهد (فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،1380: 111-117).

   ساختار ضد تروريستي منطقه اي(RATS)[1]: بر اساس كنواسيون شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي و اهداف و اصول سازمان ملل، كشورهاي عضو سازمان سه عامل تروريسم،جدايي طلبي و افراط گرايي را به عنوان تهديد صلح و امنيت كشورها تشخيص داده و ان را مخل روابط دوستانه ميان كشورها ميدانند.همچنين براي تضمين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي،بر همكاري و هماهنگي هاي في مابين به منظور تحقق تماميت ارضي و ارامش و ثبات و نيز افزايش همكاري براي مبارزه بر عليه سه عامل تروريسم و جدايي طلبي و افراط گرايي تاكيد ميكند.بدين منظور و بر اساس ماده ده منشور سازمان و اصلاحيه اجلاسيه سران سازمان در سن پترزبورگ ساختار ضد ترورستي منطقه اي توسط شش كشور عضو سازمان طبق كنوانسيون شانگهاي مورخ 15 ژوئن سال 2001 بعنوان يكي از اركان دائمي سازمان در شهر تاشكند ازبكستان تاسيس گرديد.رئيس ساختار ضد تروريستي منطقه اي براي مدت سه سال توسط شوراي رؤساي كشورهاي عضو سازمان از مليت هاي كشورهاي عضوسازمان انتخاب مي گردد.ساختار ضد تروريستي منطقه اي سازمان داراي شورايي است كه بالاترين ركن تصميم گيري در سازمان محسوب مي گردد.همچنين كميته اجرايي RATS زير نظر اين شورا فعاليت ميكند و كارهاي اجرايي را عهده دار مي باشد.نمايندگان دائم كشورهاي عضو سازمان در RATS نيز در هماهنگي و تعامل با اين شورا فعاليت مي نمايد.اهداف و وظايف اصلي RATS به شرح زير مي باشد:

  • حفظ تماس هاي كاري با دبير خانه سازمان و تقويت هماهنگي با سازمان هاي بين المللي در تلاش براي مبارزه با تروريسم،جدايي طلبي و افراط گرايي.
  • مشاركت در تهيه پيش نويس اسناد قانوني بين المللي در تلاش براي مبارزه سه عامل فوق.
  • هماهنگي و همكاري با شوراي امنيت سازمان ملل متحد و كميته ضد تروريست ان سازمان و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي براي ايجاد مكانيسم تدوين مقررات موثر براي مقابله با تهديدات و چالش هاي نوين.
  • جمع اوري و تجزيه تحليل اطلاعاتي كه توسط كشورهاي عضو سازمان در مورد مبارزه با تروريسم و جدايي طلبي و افراط گرايي تهيه ميگردد.

[1] . REGIONAL ANTI – TERRORISM STRUCTURE (RATS)


 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…