پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ هاي طبيعي شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

فرآيندپژوهش، کليّات و مفاهيم

مقدمه

يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن دست به گريبان هستند، موضوع حوادث طبيعي است. با توجه به ماهيّت غيرمترقبه بودن غالب حوادث طبيعي و لزوم اتخاذ سريع و صحيح تصميم‌ها و اجراي عمليات، مباني نظري و بنيادي، دانشي را تحت عنوان مديريت بحران به وجود آورده است. اين دانش به مجموعه فعاليّت‌هايي اطلاق مي‌شود که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران، جهت کاهش اثرات اين حوادث و کاهش آسيب‌پذيري انجام گيرد. اين موضوع ارتباط خاصي با مباحث برنامه‌ريزي شهري، مديريت شهري و جغرافيا دارد. لذا مديريت واحد شهري ترکيبي از مسايل مديريتي و برنامه‌ريزي شهري است، که هدف آن ايجاد هماهنگي بين برنامه‌ريزي و کنترل طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري است، به گونه‌اي که تدوين و اجراي اين برنامه‌ها به شيوه‌اي مطلوب صورت گيرد.

دانش برنامه‌ريزي شهري با تکيه بر داده‌هاي جغرافيايي[1] مي‌تواند با تبيين اصول و مفاهيم خود و با استفاده از اين داده‌ها، اصول مديريتي لازم جهت کاهش آسيب‌پذيري شهرها را در برابر اين حوادث به اجرا درآورد. با اين پيش‌درآمد، در قسمت اول اين فصل به تبيين بيشتر موضوع رساله از طريق بيان طرح پژوهش، مسأله، اهداف، فرضيّات و ارزش پژوهش پرداخته در قسمت دوم فصل، مفاهيم به کار رفته در پژوهش تعريف مي‌شوند.

1-1- طرح پژوهش

1- 1-1- بيان مسأله

مسأله، بحراني بودن مناطق شهري کشور و بررسي نقش مديريت واحد شهري در امر بلاياي طبيعي مي‌باشد. اگر مديريت شهري را ايجاد سازکارهايي براي اداره، حراست و حفاظت شهر و شهروندان به صورت بهينه بدانيم، در اين صورت هدف مديريت شهري ايجاد بسترهاي لازم براي توسعۀ مطلوب شهر در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و کالبدي در آينده با توجه به وضعيت موجود است. اما وقتي بحث مديريت واحد شهري به ميان مي‌آيد، منظور اين است که تمام ارگان‌ها و سازمان‌هايي که در ساماندهي و زيست‌شهري مؤثر هستند، بايد تحت‌نظر يک مديريت واحد باشند تا14). به عبارت ديگر نتايج اين پژوهش منشأ چه دست آوردها و آگاهي‌هاي جديدي است. لذا در اين قسمت به بررسي ارزش و ضرورت پژوهش پرداخته شده است.

[1]Geographical Data

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش مدیریت واحد در بحران‌ هاي طبيعي شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…