دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

– جریان آزاد ایده ها در داخل سازمان

– همکاری تنگاتنگ بخش های مختلف سازمان

– ایجاد مکان های (مجازی / فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان

3- یادگیری: بررسی در خصوص یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژه های انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژه های آتی برای انجام اثر بخش آن ها.

مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند عبارتنداز:

– ایجاد این تفکر که یادیگری در سازمان به استفاده اثر بخش در عمل منجر شود.

– در تمام سازمان، جمع آوری تجربیات و آموخته ها به رسمیت شناخته شود.

4- تسهیم: در این فرایند، همکاران و دانش های خود را به دیگران انتقال می‌دهندو این امر، موجب گسترش پایه های دانش سازمانی می‌شود.

در این زمینه بایدگفت تبادل دانش در سازمان به زمان و بستر سازی مناسب نیاز دارد چرا که ممکن است این حالت به دلایل گوناگون در برخی از همکاران، احساس خطررا بر انگیزد.

نکات اساسی در تبادل دانش عبارتند از:

– همکاران بر انگیخته شوند و مایل باشند که دانش خود را ارائه دهند.

– سیستم و ساختارها و فرایند انتقال دانش، حمایت کنند.

– درتمام سازمان، تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود.

5- ارزیابی: در این فرآیند باید دانش های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند برای این کار لازم است، میزان رشد پایه های دانش و نیز دستارودهای سرمایه گذاری  مرتبط با آن اندازه گیری شود.

فاکتورهایی که امکان اندازه گیری پایه های دانش را ممکن می‌سازند عبارتند از:

-تاثیر دانش بر کارایی سازمانی به رسمیت شناخته شود و در تفکر استراتژیک سازمانی قرارگیرد و انواع شاخص ها، معیارها و نکات اساسی در اندازه گیری ارزش دارایی های سازمانی ایجاد شود.

6- ایجاد / نگهداری: باید دانش های مهم و استراتژیکی در این فرایند توسعه یابند و دارایی های دانشی فنی مورد توجه قرار گیرند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

Related Posts

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 20

    ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 19

                                        برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید              Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 18

                                            برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید          Read more…