سلام دوستان همونطور که می دونید تبادل لینک دو طرفه خیلی وقته که منسوخ شده و از نظر گوگل ارزش زیادی نداره
حتی از طرف گوگل مجازات برای کسانی که به صورت افراطی این کار را انجام میدهند در نظر گرفته شده
لینک منبع در گوگل
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66356
به خاطر همین سایت هایی راه افتاده اند که تبادل لینک سه طرفه و چهار طرفه اتوماتیک انجام می دهند
مثل
http://linkvalink.mihanblog.com/post/4
که البته کاملا مشخصه این جور سایت ها اسپم به حساب میان چون هیچ محتوای خاصی ندارن و یه عالمه لینک خروجی در هر صفحه دارن
کار کردن با این سایت ها نه تنها سود نداره بلکه به احتمال زیاد ممکنه به ضررتون تموم بشه
حالا یه پیشنهاد دارم

کاملا حساب شده و بی خطر
من سایت های زیادی دارم که سابقه خوبی دارند
اتوریتی 35 تا 60 دارند
اسپم اسکور ندارن
یه عالمه صفحه ایندکس شده دارن
و بازدیدشون هم بدک نیست
لینک خروجی کمی دارند
من می تونم لینک سایت شما رو در سایتم درج کنم(هم به صورت رپورتاژ آگهی و هم بک لینک به صورت متداول در همه صفحات)
و در عوض شما از سایتتون به یک سایت دیگر من لینک بدهید
یعنی من از سایت
اول خودم به شما لینک می دهم و شما به سایت دوم من لینک بدهید
در صورتی که تعداد سایت های شما مثل من زیاده که خیلی عالی میشه
مثلا فرض کنید شما ده سایت دارید
من از 5 سایت خودم به 5 سایت شما لینک می دهم و شما از 5 سایت دیگرتان به 5 سایت دیگرمن لینک می دهید
در صورت تمایل به info@negarinweb.ir  ایمیل بزنید

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…