دسته اصلی

پایان نامه بازاریابی، آمیخته، كه، صادراتی، مداری

ن مدیران این بنگاه­ها به اهمیت تخصیص منابع کافی برای طراحی مناسب راهکار آمیخته بازاریابی، ره­آورد مهمی نیز برای مدیران سطوح عالی سیاست­گذاری صادراتی به همراه دارد.تحلیل نحوه عرضه آمیخته بازاریابی سازمان های صادر کننده، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

تحقیق با موضوع جذابیت، صادراتی، بومی­سازی، &، متغییرهای

به چارچوبي مناسب درجهت بسترسازي توسعه صادرات با جمع بندي از نتايج تحقيقات قبلي در قالب رويكردي جامع مي باشد . 2-3-2پیشینه خارجی -لی و تای[17] (2009) تحقیقی با عنوان ارتباط  عوامل ادراکی و کاربردی Read more…

By 92, ago