دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الحركة في مسير الحقّ من دون انحراف و نقطة ضعف، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  امام علی7 می‌فرماید: آنها فرشتگانى هستند كه ارواح مؤمنين را قبض مي‌كنند و آنها را با ملاطفت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  نَشِطَ، كسمِعَ، نَشاطاً، بالفتح، فهو ناشِطٌ و نَشِيطٌ: طابَتْ نَفْسُه للعَمَلِ و غيرِه،… – وَ النَّاشِطاتِ‏ نَشْطاً، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه در مورد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  این آیه‌ی کریمه مفعول مطلق نوعی است که جانشین مصدر است و تقدیر و النازعات نزعا غرقا. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در مورد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  گفته می‌شود غَرِقَ‏ في الماء غَرَقاً از باب تعب پس او غَرِقٌ‏ است. و همچنین غَارِقٌ آمد‏. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  از توضیحی که در روایات درباره‌ی مصداق نازعات شده است، برمی‌آید آن را به معنای کسانی که Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با عنوان: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  چیزی را به زور گرفت. خداوند بلند‌مرتبه می‌فرماید: تَنْزِعُ‏ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ و سخنش وَ النَّازِعاتِ‏ غَرْقاً. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  سرانجام در پايان سوره بر اين حقيقت تاكيد مى‏كند كه هيچ كس از تاريخ آن روز با Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با عنوان: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  وجود اوست، از پيامبر خدا9 شنيدم كه فرمود: روز قيامت چون شخص كافر نعمتهايى را كه از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  صوب اصل صحیحی است که دلالت می‌کند بر نزول چیزی و مستقر شدنش در جایی که باید Read more…

By 92, ago