دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  اصل واحد در این ماده: فشار آوردن بر چیزی برای به‌دست آوردن نتیجه‌ی مورد نظر. مثلا فشردن Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  در اين روايات منسوب به معصوم7 برای ترجیح قرائت یُعصَرون[1] در سوره‌ی یوسف به آیه‌ی مورد بحث Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه : ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  گفته‌ی تو که به او خبر دادم، و چون معنای علم را دربر دارد گفته می‌شود: أَنْبَأْتُهُ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  من طريق المخالفين: ما رواه الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من تفاسير الاثنى عشر، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس  سرانجام با انذار شديدى از عذاب قريب، و سپس ذكر سرنوشت غم‏انگيز كافران سوره پايان مى‏گيرد. ضمنا Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

عنوان پایان نامه :ارزیابی تطبیقی روایات معصومین: با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس   1-2-1. سؤال اصلی در ارزیابی تطبیقی روایات اهل بیت: با اقوال لغویان در مفردات سوره های Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با عنوان: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

عنوان پایان نامه :ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات  فرد پس از مدتی می­آموزد که برای رفع نیاز می­توان به آموزش متکی بود نکته دیگری که در پیوند دادن نیازهای افراد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

عنوان پایان نامه :ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات  منابع ـ  بختيارى، حسن و احمدى مقدم، اسماعيل(1389). نقش راهبردهاى مديريتى در توانمندسازى  مديران. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال پنجم، شمارة اول. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

عنوان پایان نامه :ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات  این تحقیق با هدف « ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات ( مطالعه موردی کارکنان بخش فروش و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

عنوان پایان نامه :ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات  استفاده برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و Read more…

By 92, ago