بررسی و تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت والدین بر یکدیگر

در آیات وحى هر دو شکل خشونت والدین بر یکدیگر وجود دارد. در خانواده نوح و لوط( ع) زن خانواده خشونت مى‏کند و در خانواده فرعون مرد خانواده خشونت گرا است. در خانواده لوط و نوح‏ ( ع)  نوع خشونت روحى و روانى است و همسر نوح( ع) با مجنون خواندن آن حضرت و همسر لوط ( ع)  با خبر دادن آمدن مهمانان لوط به قوم لوط همسران خویش را آزار مى‏دهند و در خانواده فرعون خشونت، جسمى و روحى و روانى است و آسیه همسر فرعون قربانى هر دو شکل خشونت مى‏شود و در عصر جاهلى برخى مردان بر زنان خانواده خویش خشونت داشتند به این امید که ارث ایشان را در اختیار گیرند و قسمتى از مال ایشان را تصاحب کنند:” ضرب اللَّه مثلاً للّذین کفروا أمرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من اللَّه شیئاً: خداوند براى کسانى که کافر شده‏اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولى به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودى به حالشان نداشت[۱]“. ” اذ قالت ربّ ابن لى عندک بیتاً فى الجنّه و نجّنى من فرعون و عمله و نجّنى من القوم الظالمین: در آن هنگام که گفت: پروردگارا خانه‏اى براى من نزد خودت در بهشت ساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایى بخش”[۲] فخر رازى در تفسیر آیه نخست مى‏نویسد:” فامرأه نوح قالت قومه انّه لمجنون و امرأه لوط کانت تدل على نزول ضیف ابراهیم”[۳] .هم او در تفسیر آیه دوم مى‏گوید:” فرعون همسر خویش را از آن جهت که ایمان آورده بود شکنجه بسیار مى‏داد. از ابوهریره روایت شده که فرعون او را به چهار میخ کشید

[۱] – تحریم/ ۱۰

[۲] – تحریم/ ۱۱

[۳] – فخر رازى، الکبیر، ج سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربى،  ۵۰ه.ق، ص ۳۰٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف خشونت

صاحب نظران بسیارى خشونت را به تعریف نشسته‏اند. براى نمونه گلز و استراوس در تعریف خشونت مى‏گویند: “خشونت رفتارى با قصد و نیت آشکار (یا رفتارى با قصد و نیت پوشیده اما قابل درک) جهت وارد کردن آسیب بدنى به فرد دیگر است. این تعریف که تنها خشونت بدنى را مد نظر قرار داده است از نگاه شمارى از صاحب نظران جامع نیست و شایسته است تعریفى جامع براى خشونت آورده شد به این جهت مگارزى از خشونت به عنوان شکل افراطى رفتار پرخاشگرانه نام مى‏برد که احتمالاً باعث آسیب مشخص به فرد قربانى مى‏شود[۱].” در ماده اول قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره رفع خشونت علیه زنان مى‏خوانیم: ” اصطلاح خشونت علیه زنان به معناى هر عمل خشونت‏آمیزى مى‏باشد که مبتنى بر اختلاف جنسیت بوده و منجر به صدمه یا رنج بدنى، جسمى، روحى براى زنان گردد و یا احتمال منجر شدن به این آسیب‏ها و رنج‏ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال، زورگویى، محروم سازى خود سرانه آزادى، خواه در محیط عمومى روى بدهد خواه در زندگى خصوصى[۲]“.
خشونت از دیدگاه روانشناسى یعنى ناتوانى در کنترل خشم و در کلى‏ترین مفهوم آن، حالتى است که فرد از نظر جسمى و روانى در حد تعادل قرار ندارد. بنابراین تعادل عامل اصلى ضد خشونت و عامل سلامت است. در نگاه گروهى دیگر خشم واکنشى هیجانى به منظور برقرارى تعادل است و از قوه همواستازیس انسان نشأت مى‏گیرد. بر این اساس خشم نه مخرب خواهد بود و نه سازنده

[۱] – اعزازى، شهلا، زنان کتک خورده، چاپ اوّل، تهران انتشارات سالى، ۱۳۸۰،ص۲۴٫

[۲] – معظمى، شهلا، همسرکشى. از مجموعه مقالات آسیب‏هاى اجتماعى، تهران، نشر آگاه ۱۳۸۳٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت گرایان و قربانیان خشونت

خشونت بسته به نوع خانواده صورت‏هاى گوناگونى مى‏یابد. هر چه خانواده بزرگتر باشد و از افراد بیشترى تشکیل شده باشد، خشونت گرایان و قربانیان خشونت تنوع بیشترى مى‏یابند. براى نمونه در یک خانواده گسترده افراد خشونت گرا بسیار بیشتر از دیگر اشکال خانواده است چنان که قربانى خشونت در این نوع خانواده از دیگر انواع خانواده بیشتر است. در خانواده گسترده پدربزرگ، مادر بزرگ، پدر، مادر، عمو، زن عمو، پسرعمو و دختر عمو و… یا خشونت گرا هستند یا قربانى خشونت. بنابراین وجود افراد بیشتر در یک خانواده تنوع خشونت خانوادگى را بیشتر مى‏کند. امّا در یک خانواده هسته‏اى که از یک پدر و مادر و یک یا چند فرزند تشکیل مى‏شود خشونت گرا و قربانى خشونت تنوع چندانى نخواهد داشت.در این خانواده خشونت گاه میان والدین رخ مى‏دهد و گاه میان والدین و فرزندان و در مواردى میان فرزندان.

در شکل اول، مردان بیشترین میزان خشونت را بر همسران خویش دارند و از جهت کمیّت در خور مقایسه با زنان نیستند، اما در خشونت منجر به قتل، زنان از مردان پیشى گرفته‏اند؛ به گونه‏اى که زنان متهم به قتل همسر ۶% زندانیان زن در استان گلستان را تشکیل مى‏دهند و مردان متهم به قتل همسر ۲% کل زندانیان هستند. در میان زندانیان زن استان خوزستان نیز ۹% متهم به قتل همسر هستند و این رقم در مورد مردان زندانى از ۵% بالاتر نمى‏رود و در استان تهران نیز ۲۱% زندانیان زن متهم به قتل همسر هستند و این در حالى است که در ۱۸% زندانیان مرد متهم به همسرکشى هستند[۱].

این در حالى است که در گذشته همسرکشى جرمى مردانه قلمداد مى‏شد و زنان، ناتوان از همسرکشى نشان داده مى‏شدند. براى نمونه تا چندى پیش در آمریکا هر روز ده زن توسط همسران خود کشته مى‏شدند و ۷۴% این تعداد زنانى بودند که همسران خود را ترک کرده و درخواست طلاق داده بودند یا از خشونت همسر خویش شکایت داشتند . چنان که در روسیه نیز سالیانه ۱۴۰۰۰ زن توسط همسران یا یکى از افراد خانواده خود کشته مى‏شدند. به گونه‏اى که در سال ۱۹۹۵ نیمى از زنان کشته شده توسط شوهران خود به قتل رسیده بودند. و در فرانسه هر ماه شش زن قربانى خشونت خانوادگى مى‏شوند[۲].

[۱] – روزنامه جوان، ۸۴/۴/۱۳٫

[۲] – www.rahenejatdaily.com/990/85090903.html

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت علیه کودکان

این خشونت در میان تمام اقشار اجتماعی دیده شده و محدود به نوع خاصی از خانواده ها نیست . اما احتمال بروز خشونت در برخی از آن ها بیشتر است، مانند خانواده هایی با درآمد پایین، والدین بسیار جوان و والدینی که صاحب فرزند ناخواسته شده اند و زمانی که کودک به دلایلی مانند بیماری، معلولیت موقت یا دائمی نیازهای بیشتری می طلبد، خشونت  خانواده  نیز بیشتر می شود .

تحقیقات نشان داده اندزنان شاغل کمتر از زنان خانه دار فرزند خود را تنبیه می کنند . در میان اقشار بالا و متوسط جامعه، بی توجهی اغلب ناشی از رفاه مادی است . نتیجه این نوع بی توجهی بروز مشکلات شخصیتی، تغذیه، اقدام به خودکشی و روی اوردن به مواد مخدر است[۱] .

 

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران

گفتار اول : جایگاه  خانواده در اسلام

درباره نظام خانواده و شکل گیرى و اهمیت آن رهنمودهاى فراوانى در متون دینى ما ـ اعم از کتاب و سنت ـ وارد شده است. خانواده (زن و شوهر) در قرآن کریم آیاتى از از آیات خدا و مایه آرامش روحى شمرده شده است، چنانکه خداوند فرموده است: ” ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه ان فى ذلک لآیات لقوم یتفکرون : و از نشانه هاى او این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد; در این نشانه هایى است براى گروهى که تفکّر مى کنند” [۲] .در جاى دیگر از زن و مرد به عنوان لباس یاد شده است: ” هن لباس لکم وانتم لباس لهن: آنها لباس شما هستند، و شما لباس آنها (هردو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید)” [۳] .لباس وسیله پوشش و حفاظت براى بدن است. و به قول علامه طباطبایى در این آیه استعاره بسى لطیف به کار برده شده است. زن براى مرد و مرد براى زن به عنوان لباس و پوشش مى باشد که همدیگر را از آلودگى و فجور محافظت مى کند[۴] و نیز همانطورى که لباس مایه زینت و زیبایى براى انسان است و زن و مرد نیز مایه زینت و زیبایى براى یکدیگر است.

[۱] – اعزازی، ۱۳۸۰، صص ۲۰۷-۲۰۴٫

[۲] – روم، ۳۰/۲۱٫

[۳] – بقره، ۲/۱۸۷

[۴] – طباطبایى، محمد حسین ، المیزان ج۲، قم: مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۰۲ ق. ص ۴۴٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

پایان نامه کارشناسی ارشد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت خانوادگى از منظر قرآن

نهاد خانواده در چند دهه گذشته به شدت گرفتار بحران شده است. خانواده‏هاى بسیارى در آمریکا و اروپا سال‏ها دست به گریبان بحران هستند. طلاق، مشکلات روحى و روانى افراد خانواده، بد رفتارى افراد خانواده با یکدیگر، ازدواج گریزى، زندگى مجرّدى، افزایش سن ازدواج، خشونت، بى وفایى به زندگى زناشویى و… در شمار بحران هایى است که بنیان خانواده را تهدید جدى مى‏کند تا آن جا که پاپ بندیکت شانزدهم رهبر جدید کاتولیک‏هاى جهان درباره بحران خانواده هشدار مى‏دهد:

“ژان پل دوم در بسیارى از مناسبت‏ها به بحران خانواده و سهم این بحران در ضرر جدى به تمدن ما اشاره کرده بود، من نیز به نوبه خود نسبت به بحرانى که خانواده این عصر در آن گرفتار شده هشدار مى‏دهم”[۱].
بحران خانواده به عنوان یکى از دستاوردهاى زندگى صنعتى به سرعت از مرز آمریکا و اروپا گذشت و خانواده آسیایى و آفریقایى را گرفتار خود ساخت. در آغاز خانواده آسیایى و آفریقایى مقاومت و پایدارى بسیارى در برابر این طوفان از خود نشان داد امّا شدت این طوفان به اندازه‏اى شدید و سهمگین بود که شمارى از خانواده‏ها تاب تحمّل خویش را از دست دادند و گرفتار بحران شدند.موج بحران در کوتاهترین زمان از شرق آسیا به غرب آسیا رسید و خانواده ایرانى خسارت سنگینى دید. طلاق در خانواده ایرانى رو به فزونى نهاد، اعضاى خانواده گرفتار مشکلات عظیم و نگرانى‏هاى بسیار شدند، جوانان از ازدواج گریزان گشتند و روابط آزاد دختر و پسر که چندى است در میان بخش عمده‏اى از خانواده‏ها رسوخ کرده است، انگیزه تشکیل خانواده را از دختران و پسران ستانده است[۲].

بر اساس آمار و اطلاعات موجود طلاق در سنوات گذشته سیر صعودى یافته است. میزان طلاق در فروردین ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% رشد یافته است و این میزان در شهر تهران نسبت به دیگر شهرهاى کشور رشد بیشترى نشان مى‏دهد تا آن جا که بر اساس آمار ۲۵% ازدواج‏ها در این شهر به جدایى مى‏انجامد[۳]. و این در حالى است که در گذشته نه چندان دور طلاق امرى ناپسند شناخته مى‏شد و زن و شوهر خویشتن دارى و وفادارى بیشترى از خویش نسبت به حفظ کانون خانواده نشان مى‏دادند.

[۱] – WWW.hadj.ir/fa/default/php/part1

[۲] – بهرامی، محمد . خشونت خانوادگى از منظر قرآن. فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى بشارت ، سال هفتم ، شماره ۲۴ ، بهار ۱۳۸۴٫

[۳] – روزنامه مردم سالارى، ۱۳۸۳/۷/۲۷٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

پایان نامه رشته حقوق:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت علیه مردان

پژوهش روی خشونت‌های خانگی حتی در اشکال رایج‌تر آن نظیر خشونت علیه زنان و کودکان، از موضوعات نسبتا نو در حوزه جامعه‌شناسی به‌شمار می‌آید و پیشینه آن تنها به دو و سه دهه گذشته بازمی‌گردد. در این بین مطالعه پیرامون خشونت خانگی علیه مردان، سابقه‌ای به‌مراتب کوتاه‌تر داشته و تا به امروز کمتر به این موضوع پرداخته شده است.پذیرش این واقعیت که مردان در چارچوب روابط زناشویی بسته به شرایط و موقعیتی که در آن قرار می‌گیرند، می‌توانند هم عامل خشونت باشند و هم قربانی خشونت، باعث می‌شود که زن‌آزاری و شوهر‌آزاری نه به‌صورت جداگانه بلکه به‌صورت پدیده‌های مرتبط با هم دیده شوند که به لحاظ تجربی با هم منافاتی ندارند. هرچند طرح این مسئله در شرایطی که هنوز حقوق زنان به‌طور کامل اعاده نشده صرفاً باعث ایجاد سردرگمی و ابهام در میان فعالان سیاسی و اجتماعی خواهد شد اما شناخت و آگاهی مردان از مسئله خشونت و مصادیق آن می‌تواند به حساس شدن آنان به خشونت نسبت به زنان نیز منجر شود.

خشونت در گذشته فقط به جرم و جنایت در فضای عمومی اطلاق می‌شده است و اگرچه تعریف خشونت تمام رفتارهایی را که به صدمات جسمی و روانی روی افراد منتهی می‌شود شامل است اما معمولا فقط خشونت‌های فیزیکی در کانون توجه حقوق‌دانان و قانونگذاران قرار داشته است. امروزه مصادیق خشونت فراتر از آزار و اذیت فیزیکی است و می‌تواند در اشکال غیرفیزیکی و پنهان‌تری هم اعمال شود و رفتارهایی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر و فحاشی را نیز در برمی‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که ۱۰درصد قربانیان خشونت‌های خانگی را مردان تشکیل می‌دهند. زنان بیشتر از روش‌های روانی و مردان بیشتر از روش‌های فیزیکی برای اعمال خشونت استفاده می‌کنند و پاسخ مردان نسبت به خشونت به‌دلیل برخورداری از منابع قدرت (فیزیکی، مالی، اجتماعی و قانونی) بسیار شدیدتر از زنان است و حتی ممکن است تا مرحله قتل همسر پیش بروند[۱].

[۱] – طهموری، نفیسه. خشونت خاموش علیه مردان .سایت همشهری انلاین http://hamshahrionline.ir/details/199197

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

پایان نامه حقوق:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خشونت علیه زنان

یکی از بارزترین خشونت ها در جامعه امروزی، خشونت علیه زنان است و در ایران نیز مانند سایر جوامع جهان مشکل آفرین شده است . هنوز تعریف مانع و جامعی از ان بدست نیامده است . اغلب زن ها به دلایل متعدد چون نجابت، ترس و… شرایط خشونت آمیز زندگی و کتک خوردن از شوهر را بروز نمی دهند و اغلب آنها آن را طبیعی تصور می کنند و عده ای دیگر معتقدند کسی حرف آنها را باور نمی کند . اگر هم باور کنند راه چاره ای ندارند . جامعه نه تنها مرد بلکه زن را نیز مسوول اعمال خشن شوهر می داند و علت خشونت، نه در ویژ گی های آنها بلکه در ویژ گی های شوهرانشان است . اغلب این مردها از نظر تحصیلات و در آمد و پایگاه شغلی در سطح پایین هستند، اعتماد به نفس کمی دارند . پذیرش این رفتار بیش از آنکه فردی باشد اجتماعی است و خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت بدنی نیست، بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت بر زن داشته باشد خشونت است، بلکه خشونت روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی را نیز شامل می شود[۱]  .

خشونت علیه زنان فقط خاص جوامع عقب افتاده نیست، بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان وجود دارد و دولت ها بابت این مشکلات باید بهای سنگین بپردازند . این مسئله یکی از سوژه های دارای اولویت در چهارمین کنفرانس حقوق بشر دروین ( ۱۹۹۷) بوده است و این نکته مهم مورد تاکید قرار نگرفت که خشونت، جسم، روان و آزادی زنان را تهدید می کند زیرا مردان در اعمال خشونت نقش اصلی را دارند . تاکید کردند که قضات، دفاتر پلیس، وکالت،کانون های حمایت  از خانواده، معلمان، پدران و به طور کلی حامیان حقوق زنان باید ریشه های فرهنگی همسر آزاری را بررسی کنند . همچنین اعلام کردند که نگرش مردان نسبت به زنان را باید تغییر داد[۲] .

[۱] – اعزازی، ۱۳۸۰، صص ۲۰۷-۲۰۹٫

[۲] – مهرانگیزکار،۱۳۸۱ ، صص ۱۳ و ۱۴ .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی

۱-  خشونت  جنسی :  [۱] این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی، اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد[۲]. در واقع باید رفتاری جسمی و روانی اتفاق می افتد . در حقیقت آزار جنسی همراه با اجبار کمتر از آزار جسمی معمول است . بنابراین بد رفتاری جنسی همراه با اجبار یک الگوی غیر متعارف بوده و تغییر آن مشکل است . آزارروانی به شکل تهدید و انتقاد از روش رابطه جنسی همسر بیشتر متداول است[۳] .

تحلیل فمینیستی ثابت میکند که تجاوزجنسی نتیجه ی منطقی تبعیض جنسی است . تجاوز جنسی یکی از موذیانه ترین اشکال فشار اجتماعی است . زیرا مدام به زنان موقعیت آسیب پذیرشان را یاد آوری می کنند . زنان ترجیح می دهند برای حفظ حرمت خود از این گونه موارد حرفی به میان نیاورند که این امر موجب از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن می شود[۴].

۲- خشونت جسمی : [۵] این نوع خشونت  به به شیوه های گوناگون ماند کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد یااز لمس کردن بدن زن شروع شده تا مرحله تجاوزجنسی، جسمزن را مورد آزار قرار می دهد.[۶] در واقع نوعی اقدام فیزیکی برای آسیب رساندن، ترساندن یا کنترل کردن روی همسر برای مثال سیلی زدن،ضرب وشتم،پرتاپ کردن اشیاء به سمت همسر وسوزاندن اندامها و…[۷].

۳- خشونت روانی : [۸] رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند . این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن، یا از ازدواج مجدد کردن اعمال می شود[۹] .

[۱] . Sexual  Violence

[۲] – کار.مهرانگیز، پژوهش درباره ی خشونت علیه زنان در ایران، تهران، چاپ سوم، نشر: روشنگران و مطالعات زنان .۱۳۸۱، ص ۳۴۶٫

[۳] – اعزازی . شهلا، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی »، مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، ۱۳۸۳، ص۹۱-۷۹٫

[۴] – غلامی . کبری، تیپولوژی خشونت علیه زنان درسینمای ایران  پس از اختلاف.پایان نامه کارشناسی ارشد، گیلان، ۱۳۸۵،ص ۳۸ .

[۵] . physical  Violence

[۶] – مهرانگیزکار، ۲۹۲:۱۳۸۱ .

[۷] – اعزازی، ۸۱:۱۳۸۳ .

[۸]. phycological abuse

[۹] – مهرانگیزکار، ۳۵۳:۱۳۸۱

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

پایان نامه ارشد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء

از وظایف مهم خانواده تأمین امنیت جسمی و روحی برای هر یک از اعضاء خانواده است. تا از این طریق سلامت و روحی آنها تضمین کند. تأمین غذا ، بهداشت و جو مناسب عاطفی و روانی شرایط را بر رشد و شکوفایی افراد فراهم می‌سازد. بدیهی است در خانوادهایی که این کارکرد با مشکل روبروست، عدم تأمین نیازهای تغذیه‌ای ، عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی و جسمی ، زمینه را برای ابتلا به انواع بیماریها فراهم می‌سازد. از سوی دیگر عدم توجه به مسائل عاطفی افراد خانواده ، از جمله تأمین نیازهای روانی آنها ، اعمال شیوه‌های ارتباطی مناسب ، آموزش شیوه‌های مواجهه با مشکلات افرادی که از لحاظ روانی در وضع نامناسبی قرار گرفته‌اند، تحویل جامعه خواهد داد. تحقیقات نشان می‌دهد زوجهایی که سلامت روانی کافی ندارند، اغلب فرزندانی ناسازگار و ناسالم پرورش می‌دهند. مادران افسرده اغلب فرزندان افسرده دارند و افراد افسرده چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتماعی مواجه با مشکلات زیادی هستند. این مسأله تنها به افسردگی ختم نمی‌شود، کلیه ناراحتیهای روحی چه ضعیف و چه خفیف در جو عاطفی خانواده انعکاس نامطلوبی دارد.

  1. کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده

در اجتماعات سنتی خانواده این کارکرد خود را با کار و فعالیت اقتصادی مستقیم و آموزش و انتقال مستقیم مشاغل از والدین به فرزندان انجام می‌داد. امروزه با صنعتی شدن جوامع ، وضع به گونه‌ای تغییر یافته است و عمدتا چنین کارکردی به صورت غیر مستقیم اعمال می‌شود. امروزه دیگر کمتر به چشم می‌خورد که مشاغل به صورت موروثی منتقل شوند، اما خانواده از لحاظ تأمین شرایط و امکانات لازم برای جوانان خود به شیوه فعالیت اقتصادی آنها و گزینش شغل آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین خانواده با آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم فرآیند اجتماعی شدن فرزندان را فراهم ساخته ، میزان موفقیت در امور اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خانواده‌های سالم معمولا فرزندانی دارند که روابط اجتماعی مناسب‌تری دارند، فعالیتهای مختلف اجتماعی دارند[۱].

[۱] – امامی، سیدحسن، ۱۳۷۵، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ج. ۵٫صص ۱۸۰-۱۸۳٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی-پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. خانواده زیستی و خانواده راهیانی:

خانواده زیستی، خانواده‏ای است که پدر و مادر، تنها نقش زیستی و تولید مثل دارند. با تکامل فرهنگ ملل و جوامع بشری، نقش‏های والدین نیز تعدد و تنوع یافت. رابطه پدر و فرزند، دیگر تنها رابطه زیستی نبود. پدر و مادر، مسؤول اجتماعی شدن کودک خویش نیز شدند و مسؤولیت راهبری او، اجتماعی شدن، فرهنگ آموزی و حتی آموزش حرفه را نیز بر عهده گرفتند[۱].

 

 

ب) کارکردهای خانواده

  1. کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده

وجود فرزندان در خانواده موجب استحکام خانواده می‌شود. شاید این کارکرد از جمله کارکردهایی است که تمام افراد چه صاحب‌نظر و غیره با آن آشنایی دارند. زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، دیر یا زود منتظر تولد فرزند خواهند بود. هر چند ممکن است تفاوتهایی بین افراد مختلف ، فرهنگها و جوامع مختلف از لحاظ زمان بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان و فاصله سنی آنها تفاوتهایی وجود داشته باشد. اما تولد فرزند بطور مشترک در تمامی فرهنگها ، جوامع ، طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است. امروزه در برخی جوامع به دلایل متعدد از جمله تعلیم و تربیت ، اقتصاد ، بهداشت و … محدود کردن تعداد افراد خانواده را مورد تأکید قرار می‌دهند.

[۱] – عمید، حسن، فرهنگ عمید،  انتشارات امیرکبیر، ج بیست و دوم ،۱۳۶۲ص ۱۱۷۷٫

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی