دسته اصلی

پايان نامه ارشد گرایش حقوق خصوصی:حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی ) تحول قوانین در مورد محکومین جزایی اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر می‌شده، Read more…

دسته اصلی

پايان نامه:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی تجدیدنظر از حکم اعسار طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه‌ی دادرسی با تجدیدنظر Read more…

دسته اصلی

دانلود پايان نامه :بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی حق داشتن وکیل مجانی ماده (18) قانون اعسار مصوب 1313 که به وسیله‌ی ماده (694) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می‌داشت: Read more…

دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به Read more…