دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم دبستان

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دیداری ۱۴% و متغیر تأخیر در تنفس ۵% و متغیر استفاده از فورسپس ۴% از تغییرات متغیر ناتوانی‌های یادگیری  ویژه را تبیین و پیش بینی می‌کند. از طرف دیگر چون بین تأخیر در تنفس و استفاده از فورسپس از یک طرف و متغیر آسیب‌های مغزی ارتباط وجود دارد، در نتیجه می‌توان گفت متغیر آسیب مغزی سهم چشمگیری در بروز اختلال‌های یادگیری دارند.

 

 

محدودیت ها

۱ـ این تحقیق در پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی انجام شده است. (از آنجا که علل مؤثر در اختلال یادگیری به دوران قبل از تولد تا قبل از شروع مدرسه، مربوط می‌شود) و دوره‌های پیش دبستانی و پایه‌های اول، دوم و پنجم ابتدایی را شامل نشده است.

۲ـ چون نمونه‌های مورد مطالعه این تحقیق را عمدتاً افرادی شامل می‌شوند که به مراکز مربوط به اختلالات یادگیری مراجعه نموده اند، در نتیجه در تعمیم نتایج این تحقیق به کل جامعه آماری باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

۳ـ برخی از اولیا نسبت به تکمیل پرسش نامه مربوط به اطلاعات فردی و خانوادگی دانش آموز خودداری نمودند و احتمال این که پاسخ‌های دقیقی 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

پایان نامه با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم دبستان

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مبتلا به ناتوانی های ویژه نوشته شده‌اند در بین معلمان استان به عنوان یک منبع اطلاعاتی استفاده شود.(از جمله کتب دکتر مصطفی تبریزی،یوسف کریمی و. ..)

۱۳ ـ آموزش و ترغیب دانش آموزان به انجام برخی ا ز حرکات ورزشی از جمله سینه خیز رفتن و شنا کردن که باعث ایجاد هماهنگی بین نیمکره‌های مختلف مغز می‌گردد. تبریزی (۱۳۸۰) عنوان نموده‌اند که سینه خیز رفتن در درمان نارسا نویسی معجزه می‌کند. چون براساس نگرش سیستمی از نظر کارکردی کلیه خرده سیستم‌ها به هم مربوط اند، در نتیجه با درمان اختلالات نارسا نویسی می‌توان اختلالات ریاضی را نیز بهبود بخشید. از جمله نتایج تحقیقات شافلین (۱۹۵۶) نشان داده است که بین اختلال دیکته نویسی و اختلال ریاضیات رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۴ ـ دعوت از اولیای دانش آموزان و برگزاری جلسات ماهیانه برای آنان و ارائه اطلاعات به آنان جهت جلب همکاری آنان در تشخیص و یا تسهیل در درمان اختلالات. (گاهی بی اطلاعی یا اطلاعات ناقص والدین در درمان کودکان شان وقفه یا اختلال ایجاد می‌کند). مثلاً اگر در زمینه حساسیت شنیداری کار می‌کنیم به والدین بگوییم در خانه بلند حرف نزنند؛ صدای تلویزیون را کم کنند؛ بچه هایشان را نزد متخصص گوش و چشم و اعصا ب 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم دبستان

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۸ـ چون میزان شیوع اختلالات یادگیری در سطح استان مشخص نیست، تحقیقی جهت تعیین میزان شیوع اختلالات یادگیری، اجرا شود.

۹ـ به محققین بعدی توصیه می‌شود، نقش متغیرهای ((ادراک و حافظه شنیداری)) و متغیر ((دقت و توجه)) را نیز مورد بررسی قرار بدهند.

۱۰ ـ به دلیل این که اکثر نتایج مربوط به فرضیه‌ها و سؤالات پژوهشی این تحقیق با نظریه‌ها و یافته‌های سایر محققین هم خوانی دارد، توصیه می‌شود به شکل عملی از نتایج این تحقیق در برنامه‌های مربوط به آموزش و بازپروری استفاده شود.

۱۱ ـ انجام آموزش‌های لازم برای مادران از جمله فراهم آوردن
برنامه‌های مربوط به فعالیت‌های جسمانی ورزش و آمادگی‌های بدنی، راهپیمایی در دوران بارداری، به منظور تسهیل در زایمان و انجام آموزش‌های لازم برای پرستاران و دست اندرکاران مامایی به منظور استفاده از دستگاه ساکشن[۱][۳]، به جای فورسپس به منظور تقلیل آسیب‌های خفیف مغزی.

۱۲-پیشنهاد می شود چند جلد کتاب در زمینه اختلالات دیکته، ریاضیات و خواندن که به زبان سلیس و روان جهت تشخیص و درمان دانش آموزان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در بخش مربوط به تحلیل یافته‌های تحقیق، مشخص شد که بین آسیب مغزی و ادراک بینایی و حافظه بینایی و ابتلا به اختلال‌های یادگیری رابطه معنی داری جود دارد. به منظور مقایسه تأثیر این عوامل بر اختلال یادگیری بین گروه‌های LD و عادی نیز به نتیجه یکسانی دست پیدا کردیم. به عبارت دیگر گروه‌های LD در مقایسه با گروه‌های عادی در متغیرهای آسیب مغزی، ادراک بینایی و حافظه بینایی عملکرد ضعیف تری نسبت به آزمودنی‌های عادی داشته اند.

   با توجه به مباحث نظری و نتایج یافته‌های پیشین بین گروه‌های LD و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی هم خوانی و هماهنگی دارد در نتیجه این تحقیق، تأییدی بر نظریه‌ها و تحقیقات قبلی می‌باشد. اما در مورد متغیر برتری جانبی، اگرچه شیوع اختلال در جانبی شدن در بین آزمودنی‌های LD بیش از آزمون‌های عادی است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست. نتیجه تحقیق حاضر با یافته‌های عزیزیان (۱۳۸۰) هماهنگی و هم خوانی دارد. هر چند که می‌توان گفت: افرادی که تأخیر در تثبیت برتری دارند، دارای اختلال یادگیری هستند، اما نمی توان گفت که همه افرادی که ناتوانی‌های ویژه یادگیری دارند، حتماً تأخیر در تثبیت برتری دارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از همان آغاز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. حافظه کودک از نظر مدت زمان نگهداری محدود است ولی با مرور زمان با تکامل عصبی این وضع تغییر یافته و کودک تدریجاً قادر می‌شود که مطالب را برای مدت طولانی حفظ کند.

توانایی یادگیری تا حد زیادی به حافظه وابسته است وجود یک مشکل در حافظه می‌تواند باعث بروز نشان گاههای متفاوتی شود که همگی به ماهیت و درجه شدت این دشواری و به تکلیفی که باید یاد گرفته شود، بستگی دارد. اگر کودکی در بازشناسی و یا به خاطر آوردن اطلاعات شنیداری، دیداری و یا لمسی مشکل داشته باشد، عملکرد او در مورد هر تکلیفی که نیازمند انجام پردازش‌هایی در یک یا چند فرضیه فوق باشد، به سختی دچار مشکل خواهد شد (کرک، ۱۹۹۸، نقل از باباپور خیرالدین و قراملکی، ۱۳۷۹).

منظور از حافظه بینایی هرگونه توانایی در بیاد آوردن ویژگی‌های مهم و اصلی یک محرک یا توانایی به خاطر آوردن توالی تحریکاتی است که به صورت بینایی ارائه شده اند.

   والاس و لافلس (۱۳۶۹)، عنوان نموده‌اند : بسیاری از مشکلاتی که در هجی کردن کلمه‌ها وجود دارد، به کاستی‌های حافظه بینایی ارتباط پیدا می‌کند. شماری از کودکان نمی توانند آنچه را که 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه درباره: عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مربوط ساختن آن به تجاری گذشته به شناخت و تفسیر حاصل از آن می‌انجامد (فریار و رخشان، ۱۳۶۹).

در بین عوامل مؤثر در LD مشکلات ادراک بینایی بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند. سؤالات مربوط به ارتباط بین بینایی و اختلال یادگیری سال‌ها رواج فوق العاده داشته اند. ادراک بینایی نه تنها جزئیات شکل و رنگ را دربرمی گیرند؛ بلکه موضوعاتی نظیر سوگیری فضایی، تشخیص موقعیت، ادراک نقش از زمینه، حافظه بینایی و سایر مشکلات مربوط به آن را شامل می‌شود همه این مسائل در مطالعه علل مؤثر در LD بویژه در ناتوانی‌های شدید خواندن در نظر گرفته شده‌اند (کرک، ۱۳۷۷).

راسل (۱۹۵۸)، در پژوهشی دریافت که تمیز دیداری و شنیداری بطور معنی داری با توانایی هجی کردن همبستگی دارد. راسل ملاحظه کرد که تمیز دیداری نسبت به تمیز شنیداری همبستگی بالاتری با هجی کردن دارد اما هر دو به یکدیگر وابسته‌اند (عزیزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۲).

حسینی گوران آبادی (۱۳۷۵)، در تحقیقی ویژگی‌های ادراک دیداری کودکان نارسا خوان و عادی را با هم مقایسه کرد و نتایج نشان داد که خطاهای کودکان نارسا خوان در بخش‌های تمیز حروف، اشکال و کلمات بیش از کودکان عادی بوده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

پایان نامه درباره: بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

برای بررسی این فرضیه از اطلاعات مربوط به تاریخچه رشد آزمودنی‌ها که از طریق مصاحبه با مادر آن‌ها تکمیل شده بود، استفاده گردید و به وسیله آزمون همخوانی مجذور خی رابطه یابی شد و نتایج نشان داد که مادران آزمودنی‌های LD در دوران بارداری نسبت به مادران آزمودنی‌های عادی از درصد و فراوانی بالاتری برخوردارند. ولی این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود (۸۰۹% = Sig).

هر چند که مباحث نظری موجود و برخی از تحقیقات قبلی بر رابطه بین بیماری‌های عفونی مادر در دوران بارداری و ابتلای اختلال‌های یادگیری تأکید دارند ولی نتیجه این تحقیق با آن‌ها هماهنگی و هم خوانی ندارد. البته نتیجه این تحقیق با یافته عزیزیان (۱۳۸۰) هم خوانی دارد. اما این احتمال وجود دارد که داده‌های جمع آوری شده در زمینه سابقه بیماری‌های عفونی در بین مادران به درستی بیان نشده باشند. از طرف دیگر ۱۲ مورد از پرسش نامه‌های مربوط به تاریخچه رشد آزمودنی‌ها عودت داده نشدند. همین امر می‌تواند در پایین آوردن دقت اندازه گیری یافته‌ها مؤثر باشد.

فرضیه شماره سه

بین اختلال در برتری جانبی و اختلال‌های یادگیری ارتباط معنی داری وجود دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد درباره: بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از بررسی‌ها بر شیوع‌ اختلال‌های‌ یادگیری‌بدون‌ جداسازی‌ دقیق‌ اختلال‌های‌ اختصاصی‌ در خواندن‌، ریاضیات‌ یا بیان‌ نوشتاری‌ متمرکز هستند.

اختلال‌ در خواندن‌ دارای‌ تراکم‌ خانوادگی‌ است‌ و در بین‌ خویشاوندان‌ بیولوژیکی‌ درجه‌ اول‌ افرادی‌ که‌اختلال‌ در خواندن‌ دارند، شایع‌تر است‌.

برآورد شیوع‌ اختلال‌ در ریاضیات‌ به‌ تنهایی (یعنی‌ زمانی‌ که‌ با سایر اختلال‌های‌ یادگیری‌ همراه‌ نیست) تقریباً یک‌ مورد از هر پنج‌ مورد اختلال‌ یادگیری‌ است‌. تخمین‌ زده‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ درصد از کودکان‌ دبستانی‌اختلال‌ در ریاضیات‌ دارند.

شواهدی‌ وجود دارند که‌ نشان‌ می‌دهند نقیصه‌های‌ زبانی‌ و ادراکی‌ ـ حرکتی‌ ممکن‌ است‌ با اختلال‌ در بیان‌نوشتاری‌ رابطه‌ داشته‌ باشند. اختلال‌ در بیان‌ نوشتاری‌ بدون‌ همراهی‌ با سایر انواع‌ اختلال‌های‌ یادگیری‌ به‌ندرت‌ یافته‌ می‌شود (DSM-IV-TR، ۲۰۰۰)

  نکته‌ حائز اهمیت‌ این‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ یک‌ عامل‌ را به‌ تنهایی‌، علت‌ وقوع‌ یک‌ پدیده‌ محسوب‌ کرد. اصولاپدیده‌های‌ اجتماعی‌، چند عاملی‌ هستند و پدیده‌ اختلال‌ یادگیری‌ نیز یک‌ پدیده‌ چند عاملی‌ و چند بعدی‌است‌، لذا در پیدایش‌ این‌ پدیده‌ بایستی‌ به‌ نقش‌ همه‌ عوامل‌ توجه‌ کرد تا بتوان‌ به‌ عمق‌ و ژرفای‌ این‌ مسئله‌ پی‌برد. براین‌ اساس‌ است‌ که‌ نظریه‌های‌ زیستی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، برتری‌ جانبی‌ و… در این‌ زمینه‌ 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

یکسان دو گروه همتا شوند و زوج هر گروه LD در بین دانش آموزان عادی نیز انتخاب شوند.

ابزار‌های اندازه گیری و روایی و پایایی آن ها

جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش، از ابزارهای زیر استفاده شده است:

۱ ـ آزمون بندر گشتالت

۲-آزمون‌های خواندن، املا و ریاضی

۳-آزمون آندره ری[۱][۱]

۴-آزمون هوشی (آر. بی. کتل)

۵-آزمایش‌های مربوط به تشخیص برتری جانبی

۶- پرسش نامه تاریخچه رشدی و خانوادگی آزمودنی

 

روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو دسته روش آماری استفاده می‌شود:

۱ ـ آمار توصیفی: در این دسته از فراوانی، درصد فراوانی، نمودارها، میانگین و انحراف معیار استفاده می‌شود.

۲ ـ آمار استنباطی: به منظور مشخص کردن تفاوت بین میانگین گروه‌های LD  و عادی و هم چنین رابطه یابی بین متغیرهای موجود بین فرضیه‌های تحقیق و پیش بینی این که به ازای یک واحد تغییر،  واحد دیگر به چه اندازه تغییر می‌کند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

پایان نامه ارشد با موضوع : عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم دبستان

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۴ ـ تربیت معلمانی تحت عنوان ((معلم مرجع)) و اعزام آنان به مناطق و نواحی و مدارس جهت شناسایی اولیه دانش آموزان LD و غربال کردن آنان.

۵ـ آموزش روش‌های ابداعی ((دومن و دلاکاتو))[۱][۲] به منظور هماهنگی بین نیمکره‌های راست و چپ مغز. به دلیل اینکه مشکلات مربوط به اختلالات ادراک دیداری و حافظه دیداری به عدم هماهنگی نیمکره‌های مغزی مربوط می‌شود، از طریق روش ((دومن و دلاکاتو)) می‌توان هماهنگی را ایجاد کرد. مثلاً آموزش سینه خیز رفتن، لی لی کردن، خزیدن، تمرین بینایی و …

۶ ـ اجرای آزمون‌های هوش عمومی کتل، بندرگشتالت (به منطور تشخیص آسیب‌های خفیف مغزی) و برگزاری کلاس‌های ویژه برای خانواده‌ها به منظور آشنایی آنان به علل احتمالی اختلالات یادگیری، اجرای آزمون آندره ری به منظور تشخیص ضعف دانش آموزان از نظر ادراک و حافظه بینایی و …، به منظور کسب اطمینان از LD بودن یا LD نبودن دانش آموزان.

۷ـ انجام پژوهشی تحت عنوان ((بررسی میزان آشنایی معلمان با اختلال‌های یادگیری در دوره‌های تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی)).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی