بررسی رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان

در اصطلاح فقه «جعاله» قراردادی است که بر اساس آن شخص تعهد می کند در برابر دریافت دستمزد، کار مشخص و مشروعی را انجام دهد.[۱] آن گونه که از تعریف پیداست ، اساس جعاله بر انجام کار در برابر دریافت دستمزد است ( پیمانکاری ) ، بدون آنکه لازم باشد عمل همیشه توسط شخص معینی انجام شود، از اینرو در ماده ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف جعاله آمده است « التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از آن که طرف آن معین باشد یا غیر معین ».

برخی از اساتید حقوق[۲] اینگونه عنوان نموده اند که در جعاله ، شرط پاداش گرفتن رسیدن به نتیجه مطلوب جاعل است و تلاش در این را اجری ندارد، و در این راستا جاعله را به «جعاله خاص » و « جعاله عام » تقسیم نموده اند. در جعاله خاص ( طرف معین ) تعهد برای اوست و انجام دادن عمل از سوی دیگران اجری نخواهد داشت.[۳] و در جعاله عام ، ایجاب به طرف عموم است و هرکس نتیجه مطلوب را بدست آورد شایسته پاداش (جعل ) است.

مع الوصف برخی از فقها از جمله ابن قدامه معتقدند که قرارداد میان پزشک و بیمار نوعی جعاله است که مجهول بودن عمل یا مدت ، در آن امکان پذیر است. ابن قدامه ، استدلال آن دسته از افرادی که شرط بهبودی ضمن عقد معالجه را به دلیل مجهول بودن شرط ، باطل میدانند، با اتکای به جعاله بودن عقد معالجه  آنرا صحیح میدانند.[۴] برخی دیگر از فقها نیز به نوعی بر این عقیده اند که قراردادهای پزشکی را می توان در چارچوب عقد جعاله تعریف کرد.[۵]  زیرا در قراردادهای پزشکی از یک سو، بیمار متعهد به پرداخت دستمزد است و از سوی دیگر ، پزشک یا موسسه درمانی ، موظف به انجام اقدامات درمانی است.[۶]

 

 

 

 

 

الف –  مزایا و معایب « جعاله »  بودن قرارداد درمان

به عقیده دکتر محقق داماد : « منظور کردن قراردادهای پزشکی در قالب عقد جعاله دو مزیت به دنبال دارد:

  • عدم نیاز به معلوم بودن دو طرف عقد و موضوع آن.
  • جایز بودن عقد و امکان انصراف هر یک از پزشک و بیمار از ادامه قرارداد، بدون اینکه هر یک از آنها از فسخ قرارداد متضرر شوند(مواد ۵۶۶ و ۵۶۷ قانون مدنی).

البته نباید از یاد برد که جعاله دانستن قراردادهای درمان ما را با دو مشکل نیز روبرو میسازد:

  • در جعاله «عامل» مستحق دریافت دستمزد است که کار خود را به پایان رسانده باشد، با اینکه عرف در قراردادهای درمان گرفتن دستمزد پیش از اقدام به معالجه است.
  • استحقاق دریافت دستمزد در جعاله مشروط به حصول نتیجه است، اما تعهد پزشک در برابر بیمار منوط به بهبودی کامل وی نیست.[۷]

[۱]تحریر الوسیله ، ج۱، ص۵۸۶ « و هی الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلل مقصود» ؛ جواهر الکلام ، ج ۵ ، ص ۱۸۷

[۲]ناصر کاتوزیان، عقود معین ، ج۲، ش۱۴۳ ؛ ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ص ۴۰۳

[۳]دکتر سید حسن امامی؛ ج۲، ص۱۲۲؛ نظر مذکور را قبول نکرده و اعتقاد دارند که اگر حتی تعهد به وسیله دیگران انجام شود مستحق اجرت المثل می باشد،

[۴]عبدالستار ابوعزه، بحوث فی الفقه الطبی، قاهره ، مصر نشر دارالقضی، ص ۵۲

[۵] ر.ک: العروه الوثقی، ص۶۳۴، تعلیقه مرحوم آیت ا… خوئی و آیت ا… گلپایگانی، به نقل از سید مصطفی محقق داماد، منبع پیشین

[۶] چنانچه قرارداد درمانی، میان بیمار و پزشک باشد ،از نوع جعاله به طرفیت یک شخص معین است؛ اما اگر این قرارداد بین پزشک و موسسه درمانی باشد، از نوع جعاله به طرفیت یک شخص نامعین است؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک : سید مصطفی محقق داماد ، منبع پیشین ، ص۱۳۵

[۷]منبع پیشین، ص۱۳۵

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رضایت مکتوب

در بیمارستانها و مراکز درمانی برای اجتناب از اختلافات ناشی از ادعای بیمار در عدم حصول رضایت آگاهانه وی ، رویه معمول اخذ رضایت کتبی بیماران به انجام عمل پزشکی مرسوم است. اثبات رضایت کتبی آسانتر است و بیمار نمی تواند منکر رضایت خود گردد. برخی از ایالات آمریکا کتبی بودن رضایت بیمار قبل از عمل جراحی را لازم دانسته اند و استدلال کرده اند که به صرف یک گفته نمی توان به اثبات آن حکم کرد و در این صورت محکمه ، حکم بر عدم وجود رضایت خواهد داد.[۱]

شکی نیست که اساس رابطه بین بیمار و پزشک اعتماد است ، این اعتماد او را به انتخاب پزشک و تبعیت از دستورات او میکشاند و رضایت کتبی بر فضای اعتماد تاثیر می گذارد و منجر به نابودی عنصر اصلی در رابطه بین پزشک و بیمار می گردد. پس از انعقاد قرارداد درمان ، هدف دیگری که از اخذ رضایت مکتوب وجود دارد، اثبات این نکته است که بیمار معالجه را با همه خطرات آن قبول کرده است و لذا پزشک هیچگونه مسئولیتی در مقابل خطرات ناشی از معالجه ندارد، در حالی که توافق برای معافیت از مسئولیت ضررهای بدنی صحیح نیست . سلامتی جسم نمی تواند موضوع قرارداد قرار گیردتا محلی برای توافق در معافیت از مسئولیت ناشی از ضررهای بدنی که در نتیجه نقض قرارداد به وجود می آید ، وجود داشته باشد. زیرا پزشک به غیر از شرایط اضطراری در هر حال ملزم به رعایت موازین علمی و پزشکی موافق با دستاوردهای علمی است و رضایت به عمل نمی تواند باعث معافیت از مسئولیت گردد.

موردی که بیمار از پذیرش معالجه خودداری می کند ، لازم است دلیل مکتوبی از بمار که بیانگر رد معالجه است، اخذ شود تا در صورت حصول اختلاف، پزشک بتواند عدم تقصیر خود را در ارائه خدمات پزشکی به بیمار ثابت نماید و مسئولیت وی منتفی گردد . به موجب بند یک کدهای مصوب حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی[۲] ، کسب رضایت آگاهانه در کلیه تحقیقاتی که بر روی آزمودنی انسانی انجام می گیرد ضروری است و در مورد تحقیقات مداخله ای کسب رضایت آگاهانه باید کتبی باشد.

[۱]محمود عباسی، راهنمای حقوق پزشکی ، ص ۳۷

[۲]Protection Code of Human Subject In Medical Research

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

قرارداد غیر مستقیم شخص حقوقی:

در این نوع قرارداد نیز بیمار طرف مستقیم قرارداد نبوده و یک شخص حقوقی مثل شرکت بیمه اقدام به عقد قرارداد برای اعمال مراقبت و درمان از بیمار در مراکز ارائه خدمات درمانی ( اعم از بیمارستان و درمانگاه ) یا کادر پزشکی می نماید.

 

 

مبحث چهارم : ارکان قراردادهای درمان

در ماده ۱۹۰ ق.م ، شرایطی که برای انعقاد هر قرارداد ضروری است بدین شرح معین شده است:

۱- قصد طرفین و رضای آنها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴ مشروعیت جهت معامله.

صحت قرارداد درمان نیز مشروط به وجود شرایط چهارگانه مذکور ، با در نظر گرفتن طبیعت خاص اعمال پزشکی می باشد.

گفتار اول : تراضی

از تعریف عقد در ماده ۱۸۳ ق.م به آسانی فهمیده می شود که برای ایجاد تعهد ، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند، مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشای آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوعی«تراضی»شده است. پس برای عقد سه مقدمه لازم است:

۱- وجود اراده

۲- بیان و اعلام اراده

۳- توافق دو اراده

 

 

 

 

در قرارداد معالجه نیز باید مقدمات مذکور فراهم باشد ، تا عقد به وجود آید .

۱-  وجود اراده

در نوشته های حقوقی به تحلیل روانی اراده و مراحل ایجاد آن اشاره شده است.[۱] مراحل اصلی زیر را به اختصار میتوان بیان نمود:

۱- مرحله خطور و تصور : انجام هیچ کار ارادی ، پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست. در همه عناصر قرارداد مورد نظر در ذهن تصویر می شود و شخص احتیاج به انجام معامله را در ذهن خود حس می کند.

۲- مرحله تدبیر و سنجش : در ایم مرحله شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و آثار آنرا اعم از سود زیان می سنجد.

۳- مرحله تصمیم : پس از سنجش ، در صورتی که معامله را به سود خود و مطابق میل خویش بیابد، بدان مایل می شود و آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده پیدا میشود.

۴- مرحله اجرای تصمیم : در انی مرحله شخص ، برای رسیدن به آنچه مایل گردیده است، درصدصد اجرای تصمیم خود بر می آید و به تهیه مقدمات مانند پیدا کردن جنس دلخواه می پردازد و با توافق با طرف معامله تصمیم خود را اجرا می کند.

[۱]ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱،ص۲۲۱، مهدی شهیدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ص۱۲۶

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی:رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دوم : اوصاف عقد درمان

گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان

الف : تعریف و مبنای تقسیم

عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است عقد تملیکی نام دارد مانند عقد بیع عین معین(ماده ۳۳۸ق.م) یا اجاره عین معین(ماده ۴۶۶ق.م) [۱]. عقد عهدی نیز به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و بی واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است مانند عقد بیع کلی (ماده ۳۵۱ق.م) ضمان (ماده ۶۸۴ق.م)، حواله (ماده ۷۲۴ق.م) ، مضاربه ( ماده ۵۴۶ ق.م)، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد .

عقد ممکن است به اعتباری، تملیکی و به اعتباری عهدی باشد، مانند بیع عین معین به ثمن کلی .

 

 

 

ب : ضابطه تشخیص

برای تشخیص عقد تملیکی از عقد عهدی ، قصد دو طرف ، ماهیت عقد و مورد معامله به ترتیب و با هم باید در نظر گرفته شوند، گرچه مورد توافق در عقد تملیکی عین معین (عین شخصی یا خارجی ) است ولی ممکن است دو طرف نسبت به عین معین عهدی ببندند.  برای مثال : هرگاه کسی با قولنامه ای تعهد کند که خانه خود را در تاریخ معین و در دفترخانه به قیمت معین به دیگری منتقل کند ، حتی در صورت تسلیم  قیمت خانه به فروشنده ، عقد عهدی است و تملیکی نیست.برعکس مال کلی را نمیتوان با عقد تملیکی به دیگری انتقال داد زیرا تملیک، پیش از تعیین مصداق کلی غیر ممکن است.

تملیکی بودن پاره ای از عقود مانند : اجاره عین معین ، که قانون گذار آنرا تملیکی دانسته است ( ماده ۴۶۶ق.م) مورد تردیدد قرار گرفته است زیرا تصور تملیک منافعی که به تدریج و در آینده از عین مستاجره حاصل خواهد شد و به هنگام تشکیل عقد اجاره دشوار است.[۲]

 

ج : انتقاد از تقسیم و فایده آن

تقسیم عقد به تملیکی و عهدی از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است:

۱- برخی این تقسیم را به دلیل که هر تملیکی نتیجه اجرای تعهد به انتقال است و عقد تملیکی نیز نوعی عقد عهدی است که در آن تعهد به انتقال به محض ایجاد خود به خود اجرا می شود و برعهده نمی ماند ، نادرست و بی فایده دانسته اند.[۳]

۲- پاره ای از کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان هنوز هم به دلیل تاثیر پذیری از حقوق روم نتوانسته اند خود را از قید سنت های رومی رها سازند و عقد را سبب تملیک شمارند.[۴]

برخی از حقوقدانان تردید و مقاومت در پذیرش تملیکی بودن عقد را با دو دلیل تارخی و اجتماعی توجیه کرده اند.[۵]

[۱]ر.ک به مواد ۴۱،۹۴،۳۳۸،بند ماده ۳۶۲،۴۶۶،۶۴۸،و ۷۵۹ قانون مدنی

[۲] برای تحلیل تملیکی بودن اجاره عین معین ، ر.ک : ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج۱، ص۳۵۹ به بعد

[۳]محمد جعفر جعفری لنگردی، حقوق تعهدات ،ش۲

[۴]Draft Common Frame of Reference (DCFR),  p.874, Illustration 4

 

[۵]برای مطالعه بیشتر ر.ک به ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، ج۱، ص۷۵ به بعد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی

در بسیاری از کشورهای اروپایی قرارداد درمان تقسیم بندی های مختلفی دارد. به عنوان مثال: در کشورهای آلمان، اسپانیا و پرتقال قرارداد درمان را نوعی قرارداد ارائه خدمات و سرویس قلمداد نموده اند و یا کشور فرانسه به قرارداد درمان به عنوان نوعی قرارداد کار می نگرد، ولی در بعضی از سیستمهای قانونی مثل استرالیا و یونان، قرارداد درمان به عنوان قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری یا ارائه خدمات معنی ندارد.

تنها کشوری که قرارداد درمان در آن معنی دار و تعریف شده است، قانون مدنی هلند می باشد. در انگلستان رابطه بین بیمار و یک بیمارستان عمومی یک رابطه غیر قراردادی است و قوانین موضوعه برای مسئولیتهای ناشی از صدمه به بیمار لحاظ شده است. در کشورهای فنلاند و سوئد نیز این رابطه قراردادی نیست و نظم مخصوصی برای مراقبت های پزشکی وجود دارد.[۱]

 

 

 

 

د  : انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان

این نظریه از چند جهت مورد انتقاد واقع شده است:

  • تعهد پزشک از نوع عهد به وسیله است ، پزشک فقط متعهد به معالجه بیمار می شود ، ولی تحقق نتیجه مطلوب معالجه (شفای بیمار) در اختیار پزشک نیست و جز در موارد استثنایی ، تعهدی به جز مراقبت و احتیاط و تلاش جهت رسیدن به نتیجه ندارد. اما در قراردادهای مقاطعه کاری ، پیمانکار متعهد به تحقق نتیجه ( تعهد به نتیجه ) در عقد مقاطعه می شود . صاحب کار ، کاری را درخواست می نماید که انجام آن حتمی است و پیمانکار با آزادی عمل وسایلی را که برای رسیدن به نتیجه ای که تعهد نموده است ، انتخاب مینماید و تنها اثبات قوه قاهره یا خطای کارفرما ( مانع خارجی) باعث معافیت از مسئولیت عدم تحقق نتیجه میگردد.
  • در قرارداد با پزشک ، شخصیت او مورد ملاحظه قرار میگیردو عقد شخصی است و چنانچه پزشک فوت نماید، قرارداد خود به خود منفسخ میشود. پزشک نمیتواند همکار خود را جهت معالجه بیمار طرف قرارداد وکیل نماید، به عبارت دیگر اماکن نقل قهری و قراردادی ، عقد معالجه وجود ندارد ، ولی فوت پیمانکار به خودی خود موجب انحلال قرارداد(ساختمان ) نمیشود. زیرا تعهد پیمانکار به اجرای قرارداد ، تعهد شخصی نیست، بلکه تعهد نوعی است، مگر آنکه در قرارداد شرط شخصی بودن آن شده باشد، به این معنا که بر پیمانکار شرط شود که مباشرتاً نسبت به اجرای قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت پیمانکار می تواند ، کار مضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً واگذار نماید و بحث پیمانکار دست دوم از همین مقوله است و بااین توصیف تعهدمذکورنقل قهری میشودوقراردادبا فوت پیمانکار انحلال پیدا نمی نماید.[۲]
  • قرارداد منعقده ، بین پزشک و بیمار با استنباط از قوانین موضوعه نسبت به پزشک لازم و نسبت به بیمار جایز است.[۳] و بیمار می تواند هر وقت که بخواهد از عقد رجوع کند و اجباری به ادامه معالجه تحت نظر پزشکی که اعتمادش را از دست داده ،ندارد. پزشک نیز علی الاصول بعد از عدم تمایل بیمار به ادامه معالجه میتواند از عقد رجوع نماید و نمی تاون وی را به ادامه معالجه اجبار نمود، مگردر موارد اضطراری، اما قراردادهای مقاطعه و پیمانکاری ماهیت الزام آور دارند و اصل لزوم قراردادها مبنای روابط ناشی از پیمانکار خصوصی است.[۴]

[۱]Principles, Definitions and Model Rules of European Private law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), p.1954, Comparative overview

[۲]مهدی شهیدی، ارث، انتشارات سمت، چ اول ، ص۴۲، عبدالرزاق السنهوری، الوسیط ، ج۷،ص۱۸

[۳]آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته: ماده۱۹- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.

[۴]عظیم پور مخولی دزفولی، مسئولیت مدنی مهندسین ساختمان ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، س۱۳۷۸، ص ۵۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه درباره رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

:  مفهوم « تبعیت حقوقی » و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان

مفهوم« تبعیت حقوقی» به عنوان معیار تشحیص کارگر از غیر کارگر ، مفهومی است که به تدریج تحول یافته است و اطلاق وسیع تری پیدا کرده است. در آغاز برای این که کسی را کارگر بشناسند لازم بود که در انجام « تعهداصلی» خود تحت دستور و تبعیت کارفرما باشد. لذا در مورد کارهای فکری و علمی و تخصصی ، مانند پزشکی که انجام دهنده آن باید آزادی اندیشه داشته باشد، رابطه تبعیت را تحقق پذیر ندانند و پزشکان را در هیچ حالی کارگر نشمارند: « پزشک یک بیمارستان روانی که حقوق ثابت دریافت میداشتو ساعت های حضورش در بیمارستان و نیز ساعت هایی را که وی از بیماران عیادت می کرد، بیمارستان تعیین کرده بود، روزی هنگام عیادت به وسیله یکی از بیماران روانی به قتل رسید. همسرش بر مبنای قانون خطرات شغلی مطالبه خسارت کرد. در مرحله نخستین و پژوهشی رای به نفع او صادر شد و رابه شوهر او با بیمارستان ، رابطه تبعیت حقوقی شناخته شد. ولی دیوان عالی کشور این نظر را رد کرد و رای را نقض نمود، با این استدلال که دریافت حقوق ثابت و رعایت مقررات بیمارستان از لحاظ ساعت حضور و غیره جنبی و فرعی مربوط به نظم داخلی بیمارستان بوده و ربطی به « تعهد اصلی »  او یعنی پزشکی ، نداشته است.[۱] از دیدگاه دیوان عالی کشور ، چون پزشک مزبور در اجرای وظایف پزشکی و معالجه بیماران استقلال کامل داشته است، نمیتوان او را در حال تبعیت نسبت به بیمارستان شناخت. با این وصف تنها یک سال پس از صدور این رای ، دیوان یاد شده در مورد دیگری شبیه مورد یاد شده ، برخلاف نظر پیشین خود رای داد و استقلال کامل شغلی پزشک را در اجرای حرفه اش مانع کارگر شمردن وی ندانست. زیرا پزشک مورد بحث از لحاظ ساعت های عیادت بیماران و اموری مانند آن ، ملزم به رعایت مقررات داخلی بیمارستان بوده است.[۲] این تلقی از تبعیت حقوقی بر این مبنا متکی است که استقلال حرفه ای و شغلی با حال تبعیت ، مانعه الجمع نبوده و با یکدیگر تعارضی ندارند.

با این همه باید توجه داشت که صاحبان مشاغل فکری مثل پزشک ، ممکن است حرفه خود را به دو شکل اجرا کنند . یا انرا به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، مانند پزشکی که در مطب خود ، بیماران را میپذیرد یا نقاشی که برای شخصی تابویی نقاشی می کند، در این صورت رابطه تبعیت به وجود نمی آید و رابطه تبعیت با آزادی عمل در اجرای اصول فنی و علمی و اشتغال حرفه ای منافات دارد. توصیف قرارداد پزشکی به قرارداد کار قید شدیدی بر آزادی پزشک است و این وضعیت، بار مسئولیت را بر عهده کسی میگذارد که حق صدور دستور به پزشک را دارد. در حالی که قرارداد پزشکی بر مبنای استقلال پزشک در مواجهه با بیمار است. جهل بیمار به امور پزشکی و وضعیت سلامتی خود، پزشک را از تبعیت بیمار منع می کند. همان طوری که قرارداد کار ، بدون وجود تبعیت حقوقی کارگر در مقابل صاحب کار وجود ندارد، قرارداد پزشکی نیز بدون استقلال کامل پزشک در مقابل بیمار وجود ندارد.[۳]

[۱]رای مورخ ۱۷ مارس ۱۹۳۷ مندرج در سیری ۱۹۳۷ بخش یک، ش۱۸۸، به نقل از دکتر عزت اله عراقی ، منبع پیشین، ص ۱۱۲

[۲]رای مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۸ در Gazeltdupalais سال ۱۹۳۸ بخش ۲ ، ش۴۷۲، به نقل از همان منبع

[۳]حسن زکی الابراشی، منبع پیشین، ص۹۴

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه با عنوان رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان

برای تبیین بیشتر این نظریه به نظر می رسد در ابتدا باید تعریفی از «قرارداد کار» و «مقاطعه کار» ارائه نمود :

برابر ماده ۷ و تبصره های الحاقی قانون کار و تامین اجتماعی « قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» و در دارای انواع مختلفی است از جمله : ۱- قرارداد کارمزدی     ۲- قرارداد مزد ساعتی.

در قانون کار تعریف خاصی از مقاطعه کاری نشده است ولی آنرا تابع قوانین کار و تامین اجتماعی لحاظ کرده است، ولی در فرهنگ های دهخدا ، معین و عمید ، « مقاطعه کار» را پیمانکار نامیده است.

ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر، مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ مقاطعه کار را چنین تعریف نموده است « مقاطعه‌کار به شخصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را‌با شرایط مندرجه در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید.»

ماده ۷ شرایط عمومی پیمان[۱] نیز پیمانکار را چنین تعریف نموده است. « پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کنندگان پیمان است و اجرای مضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است، نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشد.»

مع الوصف می توان گفت که مقاطعه کاری همان پیمانکاری است، ولی برخی از نویسندگان برای قرارداد کار و مقاطعه کاری معیارهایی را برای تمیز این دو عنوان نموده اند.

[۱] –  موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ۳/۳/۱۳۷۸ ، سازمان برنامه و بودجه کشور نشریه شماره ۴۳۱۱

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

پایان نامه رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: انتقادات وارده به نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان

برخی از نویسندگان[۱] انتقاداتی را بر نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان وارد دانسته اند که از آن جمله :

  • این نظریه مبتنی بر تفاوت بین مشاغل است که شاید روزگاری توجهی داشته است ، ولی امروزه این تفاوت در مشاغل و طبقه بندی آنها توجهی ندارد، کما اینکه قانون ، وجود تفاوت و درجه بندی بین بین عقود را نپذیرفته است . دلیلی بر تحقیر عقد اجاره و برتری عقد وکالت وجود ندارد.
  • توصیف عقد پزشکی به عقد وکالت با طبیعت وکالت که اعطای نوعی « نیابت » است سازگاری ندارد . اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنا که موکل اقدام وکیل را ، در مورد انجام اعمال حقوقی ، به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد . با توجه به مفاد سایر مواد قانون مدنی و سابقه تاریخی و فقهی ، آن نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به ارده انجام شود و آثاری به بار آوردکه وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. در معالجه ، محلی برای تصرفات حقوقی وجود ندارد، پزشک به نیابت از بیمار عمل نمی کند و به تشخیص خود مبادرت به معالجه و توصیف دارو می نماید و عمل خود را به نام خود یا بیمارستانی که در آن کار میکنید انجام میدهد . عمل او فنی است و تحت نظر کسی به جز وجدان و شرف و اخلاق حرفه ای خود عمل نمی کند. در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است :

« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد » آیا موکلی که از فن طبابت اطلاعی ندارد ، حق ندارد برای معالجه خود وکالت دهد؟ مفاد ماده ۶۵۶ قانون مدنی در صورتی معنی پیدا میکند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد. این کدام عمل حقوقی است که پزشک در معالجه انجام میدهد ؟[۲]

  • وکالت عقد مجانی است ، بدین معنا که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد، اثر مستقیم عقد وکالت دادن نیابت است نه اجرای خدمات وکیل، تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه فرعی و تبعی دارد.[۳] در حالی که ، عقد معالجه عقدی معاوضی است و بیمار در ازاء استفاده از خدمات پزشک ملزم به پرداخت اجرت وی است. شکی نیست پزشک برای معالجه بیمار و تخفیف آلام وی سعی و تلاش می نماید، ولی دلیلی ندارد که فکر کنیم او برای کسب درآمد و گذران زندگی تلاش نمی نماید. علی رغم اینکه پزشک به وجوب عینی یا کفایی معالجه بیماری را بپذرید، ولی منع شرعی[۴] و قانونی[۵] برای اخذ اجرت ندارد.

[۱] – سیاوش شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۱۲۷

[۲]لاکاس ، تعهدات پزشک، ش ۱۴۲، به نقل از حسن زکی الابراشی ، منبع پیشین ، ص ۹۳

[۳]ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، ص ۱۱۲

[۴]در اکثر کتب فقهی عبارت « لاباس باخذ الاجره علی الطبابه » دیده میشود.

[۵]مواد ۱۰ و ۱۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

: نظریه وکالتی بودن عقد درمان

این نظریه مبتنی برسابقه تاریخی است که به حقوق رم بر میگردد.در حقوق رم رابطه بین دارندگان حرفه های پزشکی ، وکالت و مهندسی را تابع عقد وکالت قرار میدادند.[۱]

پوتیه ، حقوقدان فرانسوی قرارداد بین بیمار و پزشک را عقد وکالت دانسته و برای توجیه حق پزشک در مطالبه دستمزد به حیله ای پناه برده و گفته : بر بیمار لازم است که هدیه ای به پزشک تقدیم کند تا از باری که بر عهده دارد بکاهد.[۲] در واقع اجرتی که بیمار به پزشک می پردازد از باب هبه معوض است.[۳]

ترولونج نیز بعد از تردید در توصیف ماهیت حقوقی مشاغل آزاد مینویسد: « امکان توصیف رابطه بین پزشک و بیمار جز با عقد وکالت وجود ندارد ، اجاره ، مختص مشاغل مکانیکی است و پزشک را نمی توان با کارگر تشیبه نمود.»[۴]

برخی از نویسندگان نیز [۵] با تائید نظرات پوتیه و ترولنج، قرارداد درمان را نوعی قرارداد معین وکالت دانسته و برای تطبیق قرارداد درمان با عقد وکالت ، نظر خود را در دو مقدمه بیان نموده اند.

مقدمه اول : مربوط به نیابت است، قرارداد پزشکی همانند وکالت مبتنی بر نیابت است ، پس سوال اصلی این است آیا تصرفاتی که پزشک انجام میدهد ، از امور مربوط به شان بیمار است که قبول نیابت باشد؟ به عبارت دیگر اولین شرط اعطای نیابت این است که «منوب عنه» توان مباشرت در امری را داشته باشد تا برای انجام آن نیابت ، به دیگری وکالت دهد[۶]  ، و شرط اعطای نیابت را ، توان ماده یا فنی یا داشتن تخصص در امری که نیابت می دهد ، نمی دانند. اصولاً فلسفه عملی نیابت ، گاه همین است که اصیل ، امکان عملی مباشرت در انجام کاری را ندارد، [۷] خواه این عدم امکان یا ناتوان بودن در مباشرت ، به واسطه بودن در حبس باشد یا اینکه چون حضور در ردادگاه و دفاع از حقوق خود نیاز به اطلاعات عملی و فنی در طرح دعوی ، ابراز دیلیل و … دارد اصیل قادر به انجام آن نیست، پس انچه می ماند صلاحینت حقوقی است ، و سوالی که مطرح میشود چنین است که آیا بیمار ، صلاحیت حقوقی برای انجام اقداماتی که مستلزم تصرف در تن و روان است را دارد تا برای انجام آن نیابت بدهد؟

به نظر ایشان، اگر حق تصرف در مال و امور حقوقی از ان شخص است که به شرط داشتن مهارت فنی ، شخص خود بدان مباشرت می کند و در غیر اینصورت در خصوص آن به دیگری نیابت در اقدام میدهد، تصرف در تن و روان به طریق اولی حق منحصر شخص است که در صورت داشتن اطلاعات و مهارتهای فنی خود به ان اقدام می کند وگرنه به دیگری که توانایی علمی و فنی لازم را دارد نیابت در اقدام میدهد.لذا نمیتوان گفت شخص هیچ تسلطی بر نفس ندارد و دایره « الناس مُسَلَطونَ عَلی الموالِهم» بر تن و روان شمولی ندارد. تن برخلاف مال ، تحت مالکیت انسان نیست ، در اینکه دایره شمول تسلط انسان بر مال بیش از نفس است و حود و شروطی که برای تصرفدر تن وجود دارد، برای تصرف در مال وجود ندارد ، تردیدی نیست ، ولی در اصل وجود و شناسایی حقو تسلط انسان بر نفس خویش ( در حدود مصلحت) هم نمیتوان تردید روا داشت.

[۱]نصراله قهرمانی ، منبع پیشین ، ص ۹۸

[۲]پوتیه ،شرح وکالت ، ص ۹۶، به نقل از دکتر حسن زکی الابراشی، المسئولیه الاطباء و المجراحین المدینه فی تشریح المصری ، و نقل از سیاوش شجاع پوریان ، منبع پیشین،ص۱۲۵

[۳]عبدالسلام التونجی، المسئولیه المدینه مسئولیه الطبیب فی القانون المقارن، ص۲۴۳، به نقل از سیاوش شجاع پوریان ، منبع پیشین، ص۱۲۵  

-[۴] ترولونج، وکالت، ج۶، ص ۲۰۷، به نقل از حسن زکی الابراشی ، منبع پیشین، ص ۹۲ ، و نقل از سیاوش شجاع پوریان ، منبع پیشین ، ص ۱۲۵

[۵]سید محسن سادات اخوی،تحلیل مبانی حقوقی قرارداد پزشک و بیمار، فصلنامه حقوق پزشکی ، س پنجم،ش۱۹،۱۳۹۰

[۶]البته برخی دیگر از نویسندگان این نظر را نپذیرفته و بیمار را فاقد چنین توانی دیده اند و دلیل آنرا نیز چنین عنوان نموده اند که چون بیمار از فن طبابت اطلاعی ندارد ، توان معالجه خود را ندارد تا برای انجام آن به دیگری وکالت دهد.، دکتر سیاوش شجاع پوریان ، منبع پیشین

[۷]«ان شده الحاجه الی التُوکیل ظاهِره اذکل‌ اَحد لایمکنه مُباشِره جَمیعِ مایحتاج الیه مَن الافعال» سید محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۷، به نقل از محسن سادات اخوی ،منبع پیشین

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی -پایان نامه حقوق گرایش خصوصی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

–  اجیر « خاص »

به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معین به اجاره میدهد، به نحوی که تمام منافع یا منفعت خاصی از او در مدت قرارداد متعلق به مستاجر باشد. در این نوع قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار میشود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقیّد به مباشرت خود اوست.[۱] بدین معنا که نتیجه مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست ، انجام دادن آن کار بوسیله اجیر است.[۲]

۲-  اجیر « عام یا مشترک »

به نظر برخی از حقوقدانان در «اجیر عام» تنها تعهد به انجام کار و در برابر دستمزد معین است ، بدون اینکه زمان انجام عمل یا فردی که کار را قرار است انجام دهد، تعیین شود. اجیر عام میتواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجام دهد . برخلاف اجیر خاص ، اجیر عام آزادی کار خود را در هیچ زمانی از دست نمی دهد و میتواند انجام چندین کار را در زمان واحد بر عهده گیرد .[۳]

برخی دیگر از حقوقدانان نظر خود را با شکلی متفاوت چنین عنوان می نمایند که به طور طبیعی منظور از اجاره ، اجاره اشخاص است و نه اجاره اشیاء ، در اجاره اشخاص هم ، نظر به اجاره عام است. بنابراین چنین استدلال نموده اند که اولاً : اجاره عام بر خلاف اجاره خاص و اجاره اشیاء ، تملیکی نیست ، بلکه عهدی است . ثانیاً : اجیر آزادی کار خود را دارد و در عین حال می تواند وظیفه دار انجام کاری دیگر بشود.

معیار تفکیک اجاره خاص از اجاره عام در استقلال و تابعیت است . اجیر خاص در مدت زمان معین در تابعیت مستاجر است و نمیتواند منافع کار خود را به امر دیگری اختصاص یا به شخص دیگری واگذار کند، در حالی که اجیر عام استقلال دارد و کار خود را برای مدت معینی به دیگری وگذار نکرده است ، بلکه انجام کاری را بر عهده گرفته است و به مسئولیت و رهبری خود عمل می کند.[۴]

[۱]مسالک الفهام ، ج۱ ، ص ۳۲۳ ، به نقل از مصطفی محقق داماد، منبع پیشین ، ص ۱۳۲٫

[۲]ناصر کاتوزیان، عقود معین ، ج ۱ ص ۵۵۹

[۳]مصطفی محقق داماد، منبع پیشین، ص ۱۳۲؛  سیاوش شجاع پوریان ، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار ، ص ۱۴۱

[۴]– عزت ا… عراقی ، حقوق کار ، ص۱۰۴،  به نقل از سید محسن سادات اخوی ، فصلنامه حقوق پزشکی ، تحلیل مبانی حقوقی قرارداد پزشک و بیمار، سال ۵ ، ش ۱۹

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی