دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) امروزه توانمندسازی کارکنان سازمان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تامین بقای سازمان باید مهم ترین مساله سازمان Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران رهبران گروه و مدیران طرحها در مورد ایجاد و حفظ محیط مناسب و مساعد در شرایطی پاسخگو Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران مطالعات شاته و همکاران[1] (1998) نشان داد ، هوش هیجانی به پیامدهای موثری همچون ،      خوش بینی Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران این مولفه شامل دو عامل ، توانایی تحمل استرس و کنترل تکانه هاست. 1- آگاهی های اجتماعی: Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران -دارای روابط استاد شاگردی هستند و به موقع مربیگری می کنند و پستهایی را که چالشی است Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران الف:شایستگیهای شخصی: شایستگیهای شخصی عبارت است از این که فرد چگونه خود را مدیریت کند. این بعد Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – دانلود

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران     نمودار 2-4 : ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر و سالووی (2000) 2-1-21-4-دیدگاه گلمن در Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران هوش درون فردی(فراشناختی) مبین آگاهی فرد از هیجانات و احساسات خویش ، ابراز باروها و احساسات شخصی Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران 1969-1900 هوش و هیجان بعنوان حوزه های جداگانه و محدود در حوزه عواطف ، مباحث پیرامون مساله Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران   کوپر و ساواف در این موسسه به تحقیق جهانی در این زمینه پرداختند و بدین وسیله Read more…

By usera, ago