دسته اصلی

پایان نامه هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر

عنوان پایان نامه :هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر بلکه درون ایدئولوژی است. از ایدئولوژی فاصله می­گیرد و رابطه­ی انتقادی با آن برقرار می­کند. و این رابطه ناخودآگاه است. چرا که هنرها گاه نمی­دانند Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی کشته شده است و کتابی داشته اند که سوخته است که کتاب پیامبر آنها بر روی دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود.[1] کتاب آسمانی زردشتتیان Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره همجنس گرایی در دین و روانشناسی- دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی رابطه جنسی بین مردان و پسران نوجوان صومعه برقرار بوده که برای همین در آن دوران به شدن افراد مستقر در صومعه ها را از برقراری Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی مؤسس آئین بودیسم فردی به نام «گوتاما شاکیامونی»[1] است که به بودا ملقب بوده است که حدوداً در قرن ششم قبل از میلاد می زیست و Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد رشته الهیات: ذرباره همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی کارهایمان به زندگی های بعدی نیز کشیده می‌شود و در دوره‌های بعدی زندگی نیز به ظهور می‌رسند. بر این اساس، هر فرد، از طریق اعمالی که Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

پایان نامه الهیات: با موضوع همجنس گرایی در دین و روانشناسی-دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی تواند به برقراری روابط جنسی بپردازد.[1] و بعد از تربیت فرزند برای وارث علم شدن او، فرد سالک باید دوباره رسم رهبانیت را ادامه داده و Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات: با موضوع همجنس گرایی در دین و روانشناسی

عنوان پایان نامه :همجنس گرایی در دین و روانشناسی نجات ایمان است، و احکام قبلی نیز نسخ شده است.            – برخلاف یهودیت که تنها راه نجات را عمل به احکام شرعی یهودیت می داند- ثانیاً Read more…

By userk, ago