دسته اصلی

پایان نامه :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی-دانلود پایان نامه ارشد الهیات

عنوان پایان نامه :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی امام صادق (ع) مي فرمايد: «آزاد مرد اگر اسير شود ستم نبيند و اگر آسايش او به سختي مبدل گردد باز هم آزاد است.» Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

عنوان پایان نامه :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی هر گونه پرستش (خواه پرستش خدای يکتا يا پرستش غير خدا ):«لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» [1] «دين شما براى خودتان، و دينِ من براى Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد الهیات :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

عنوان پایان نامه :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی مشيت الهي، به معنای جبر است و با اختيار انسان خصوصا اختيار و انتخاب دين منافات دارد. جواب: همه چیز به مشیت خداست. اختیار Read more…

By userk, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی

عنوان پایان نامه :نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی 1-2. اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن: متاسفانه شتاب زدگي و ساده انگاری و تاثير پذيری از شعارهای سياسي روزمره موجب شده که Read more…

By userk, ago