دسته اصلی

دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران -دانلود پايان نامه ارشد فرماندهی و ستاد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران ) امنیت داخلی گردشگری در ایران کشور ما در وضعیت مناسبی به سر می برد. هر چند که Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی-دانلود پايان نامه ارشد رشته جغرافیا

  جستجو برای: عنوان پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی 1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور صنعت Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش   مورد استفاده باشد که سازمان بتواند مشارکت­های هر شخص را از آنهای دیگر مجزا کند و Read more…

By userz, ago
دسته اصلی

پایان نامه در مورد : راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد   بهداشتی در توریسم بین الملل و تاثیر آن بر مراقبتهای بهداشتی در سنگاپور پرداخته و پیشنهاد سیاست گذاری بسوی مراکز گردشگری Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد   ظرفیت های موجود و ساماندهی حضور بدون برنامه و انفرادی گردشگران درمانی شهر مشهد باعث بهره برداری بیشتر از این پتانسیل Read more…

By new1 new1, ago