دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

  عنوان پایان نامه :  ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی مسئول سازمان دهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی،کیفری» تلقی می نماید»(نجفی ابرند آبادی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

  عنوان پایان نامه : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی   نویسندگان مختلف درخصوص اینکه آموزش مادام العمر چه هست؟ تعابیر مختلف دارند. در آمریکا، به آن بعنوان یک Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد ارتباطات درباره : نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

  عنوان پایان نامه : نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن طبیعی در شرایط زمانی و مکانی مخصوص » (اسدی طاری،54:1372). تبلیغات، به زبانی کاملا بی‌طرفانه، به معنای انتشار و یا پیشبرد یک عقیده خاص Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران در سال

عنوان پایان نامه : بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران  فرهنگی، ماده نمادین و یک شیء مجسم و مظهر حیات اجتماعی در نظر می­گیرد، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد تربیت بدنی :تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب

  عنوان پایان نامه : تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب    -1-2-1 تغذیه قبل از ورزش توصیه شده است چند ساعت قبل از مسابقه، به منظور جلوگیری از نتایج منفی هیپوگلیسمی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی :تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب

  عنوان پایان نامه : تاثیر مصرف سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب    -1-2-1 تغذیه قبل از ورزش توصیه شده است چند ساعت قبل از مسابقه، به منظور جلوگیری از نتایج منفی هیپوگلیسمی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه­ ارشد رشته­ تربیت بدنی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

  عنوان پایان نامه : تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها    کردند که این تغییرات معنی­دار نبود.افزایش می­دهد که مقدار و اندازه این افزایش در تعداد در گردش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه­ ارشد رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

  عنوان پایان نامه : تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها    کردند که این تغییرات معنی­دار نبود.افزایش می­دهد که مقدار و اندازه این افزایش در تعداد در گردش Read more…

By 92, ago