دسته اصلی

پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی:تعیین مهمترین علل ارتکاب به جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز

عنوان پایان نامه :  بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز – عنصر روانی جرم براي تحقق جرم، در كنار تحقق ركن مادي، وجود ركن رواني نيز ضرورت دارد. ركن Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی

  عنوان پایان نامه :  بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی   خود کنار بیایند، در اجتماعی که امنیت شغلی وجود ندارن و مردم همیشه نگران از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد هنر : گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

  عنوان پایان نامه : گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون    دکور در برنامه هاي زنده را طوري طراحي مي‌کنيم که اين دکور بتواند به بحثي که قرار است انجام گيرد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود    مانند حقوق، شرايط کاری و کيفيت سرپرستی احساس رضايت می‏کنند و عدم رضايت خود را با کاری که Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود         1– 6- روش تحقیق این تحقیق با در نظر گرفتن معیار زمان، مقطعی؛ با توجه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداری – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداری الف) پیچیدگی: پیچیدگی به میزان تفكیكی اشاره می كند كه در سازمان وجود دارد، و به سه دسته تقسیم Read more…

By 92, ago