دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جستجو برای:    عنوان پایان نامه : میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران پایان نامه Read more…

By mahsa, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جستجو برای:    عنوان پایان نامه : میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی Read more…

By mahsa, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جستجو برای:    عنوان پایان نامه : میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آموزان بوجود آورد و ابتکار و نو آوری را برای جامعه به Read more…

By mahsa, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  جستجو برای:    عنوان پایان نامه : میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یادگیری شود و ارتباط عمیق تری را بین معلم و شاگرد برقرار Read more…

By mahsa, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:بررسی فقهی و حقوقی کیفر قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 و تاثیر آن بر کاهش جرایم

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی کیفر قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 و تاثیر آن بر کاهش جرایم قصاص در اسلام قصاص قانونی است که اختصاص به زمان و Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق جنایت های جنگی جنگ های داخلی و حقوق بین المللی کیفری[1]: در طول جنگ های داخلی یوگسلاوی Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی و تحلیل ماده 25 قانون ثبت اسناد(هیات نظارت) دعاوي مربوط به ثبت املاك منظور از دعاوي مربوط به ثبت املاك آن دسته از دعاوي هستند كه در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 - تشکیل معامله مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی فقهی و حقوقی و مزایای تغییرات در مقایسه با قانون جزایی سابق-دانلود پايان نامه ارشد الهیات -فقه و فلسفه

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط آزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده Read more…

By 993, ago