دسته اصلی

بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاص حقوقی یکی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی جدید،تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است.این قانون Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی الويت بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح مشارکت مردم در خرید اشتراک فاضلاب-دانلود پايان نامه ارشد مهندسی صنایع

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب متغير اقتصادي: اقتصاد وسيله اي است براي بررسي برخي از جنبه هاي مادي Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی الهیات -فقه و فلسفه:بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه آراي دين شناسانه فارابي درباب رابطه دين و فلسفه در اين مبحث کوشش مي شود آراي Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه - اشتراک غایت فلسفه و دین غایت فلسفه، الهیات بالمعنی الاخص است که عبارت است از Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم زیان وارده Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر -پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام با توجه به مبانی نظری جامعه دینی که تفاوتی ماهوی با Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر-پايان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر آمایش در ایران به نوعی می توان گفت که توجه Read more…

By 992, ago