دسته اصلی

بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی-پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاص حقوقی یکی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی جدید،تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است.این قانون با پذیرش صریح Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی-پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی الويت بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح مشارکت مردم در خرید اشتراک فاضلاب-دانلود پايان نامه ارشد مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح مشارکت مردمی شهروندان شهر جویبار در اخذ اشتراک فاضلاب متغير اقتصادي: اقتصاد وسيله اي است براي بررسي برخي از جنبه هاي مادي تطبيق انسان با Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی الهیات -فقه و فلسفه:بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه

عنوان پایان نامه :  بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه آراي دين شناسانه فارابي درباب رابطه دين و فلسفه در اين مبحث کوشش مي شود آراي دين شناسانه فارابي Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه-پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی آرای ابن رشد و فارابی راجع به رابطه دین و فلسفه – اشتراک غایت فلسفه و دین غایت فلسفه، الهیات بالمعنی الاخص است که عبارت است از وجود و توحید Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر

عنوان پایان نامه :  مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم زیان وارده شده در این Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر -پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام با توجه به مبانی نظری جامعه دینی که تفاوتی ماهوی با نظام های دموکراسی Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر-پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر آمایش در ایران به نوعی می توان گفت که توجه به برنامه ریزی Read more…

By 992, ago