دسته اصلی

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه حسابداری :رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی    4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی:بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی    برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی    برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

    جستجو برای: عنوان پایان نامه :تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها   میزان مجهز بودن فضای اداری شعبه (منظر مشتری) عدم سوءاستفاده ازحسابهای شعبه (فرآیندداخلی Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی       2-2-3-2-محتوای کار اطلاعات: سازمانها به منظور توانمند Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری   مقدمه مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن   انعقاد نهایی قرارداد (چشم براه وهمکاران،  1386: ۴۹) طرح ریزی مذاکره طرح­ریزی مذاکره به عنوان مهم­ترین رکن Read more…

By usera, ago