دسته اصلی

دانلود پایان نامه :بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM) -1-1)  قلمرو تحقیق 1-9-1-1)  قلمرو موضوعی تحقیق قلمرو موضوعی این تحقیق ، مدیریت منابع انسانی می باشد Read more…

By mahsa, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP – دانلود

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP     در روش توسعه داده شده برای سطح سوم سلسله مراتب ارزش، یعنی ارزش‌‌های مورد نظر مشتری، تعریف Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع : شناسایی و اولویت ­بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه­ مند در افزایش رضایتمندی مشتریان

    جستجو برای: عنوان پایان نامه :شناسایی و اولویت ­بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه­ مند در افزایش رضایتمندی مشتریان   حساب باز و ...) باید در نظر گرفته شود و این هزینه‌ها ممکن است Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت درباره: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار    لغت «بنک» به معنی نیمکت اخذ شد، ایجاد Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس پایان نامه ارشد

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس مصرف رسانه ای از پرسشنامه طرح ملی مصرف کالاهای فرهنگی دفتر طرح های Read more…

By userj, ago