دسته اصلی

بررسی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان – پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان  یک جزء مهم در رهبری ، عزت نفس است . رهبران دارای عزت نفس Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلی 3دسترسی بیشتر به منابع مالی نیروي کار سالم Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

عنوان پایان نامه :   تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز پرسشنامه ی كتل شروع كرده بودند ( کتل، ایبر و تاتسوکو،۱۹۷۰ ). تحلیل آنها ابتدائاً دو عامل برون‌گرایی و نوروز گرایی را Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی

عنوان پایان نامه : اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی 2.2. توسعه مالی واسطه‌های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به‌عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز محصولات سبزتر سرمايه‌گذاري كرده و درصدد رفع نیازها برآیند. و اين نه فقط شامل محصولات مصرف‌كننده است بلكه شامل وروديها از تامين‌كنندگان هم هست و Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

عنوان پایان نامه :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر کارهای انجام شده در زمینه ارزیابی ریسک ( ایمنی و زیست محیطی ) در داخل کشور  بیشتر  بر روی Read more…

By usera, ago