دسته اصلی

مزیت های روش های تامین مالی پروژه های نفتی-دانلود پايان نامه

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  روش­ های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی - تامین مالی پروژه محور[1] تامین مالی پروژه محور یکی از مناسب ترین روش های تامین مالی بلندمدت برای صنایع Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع در مناطق آزاد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور گفتار چهارم ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد: ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد براساس قانون چگونگی ا Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع در مناطق آزاد

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور مناطق آزاد تجاری: شکل گیری مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان و Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع در مناطق آزاد-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور مروری بر پیشینه ی تحقیقات داخلی و خارجی اندیشه تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

ارائه برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع در مناطق آزاد-پايان نامه حقوق

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور تجارت گفتار اول:تجارت آزاد: دستیابی به تجارت، تولید و صادرات آسان راه حلی مناسب برای رونق Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی اصل لزوم قراردادي(اوفوا بالعقود) اصل لزوم يکي از قواعد مهم فقهي حاکم بر معاملات و قراردادهااست و بدین Read more…

دسته اصلی

پايان نامه با موضوع مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی 2 زيلو بافى از ديگر زيراندازهاى معروف يزد زيلو Read more…

دسته اصلی

مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی-دانلود پايان نامه ارشد رشته جغرافیا

  جستجو برای: عنوان پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی 1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور صنعت Read more…

دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه : رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی بنداول:پیشگام تجارت واسکو دا گاما پیشگام تجارت ادویه اروپا بود در سال ۱۴۹۸ او بعد از Read more…

دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد Read more…

By 92, ago