دسته اصلی

دانلود پایان نامه مقطع ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود  ازمشخصه هاي کيفيت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجويان  ازفرآيند خدمات Read more…

By userz, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه مقطع ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391 سازمانها به عنوان عامل اساسي در تشخيص ضرورت هدفگذاريهاي جديد يا Read more…

By userz, ago
دسته اصلی

پایان نامه با عنوان : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه  تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع، مي باشد. هم چنين در اين فصل چارچوب نظري تحقيق Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

عنوان پایان نامه :  بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت  فرهنگی و خرده فرهنگی، چگونگی شروع صحبت، نحوه جمله بندی، زمان­بندی ارتباط کلامی، ملاحظات موقعیتی، چگونگی جمع­بندی و ختم ارتباط، تن صدا، آهنگ Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد¬های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی شهر ارومیه

عنوان پایان نامه :  خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد¬های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی شهر ارومیه  دهند و آن Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان شيراز – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان شيراز آزمودنيهاي مرد و زن نسبت به اين ويژگيها پرداختند. در مقايسه، زنان به ويژگي باز بودن Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

عنوان پایان نامه :   تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر -زیبایی: بحث زیبایی شناختی در طراحی رابط برای جلب کاربران مختلف و احساس لذت از کار با رابط بسیار مهم Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

عنوان پایان نامه :   تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر رابط کاربر گرافیکی رابط کاربر گرافیکی(GUI) به عنوان رابط بین برنامه رایانه ای و کاربر عمل می کند. به عبارت Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک – دانلود

عنوان پایان نامه :   نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک در این فن عده ای از اعضای سازمان یا گروه کاری برای بحث پیرامون مسأله یا موضوع خاصی گرد هم می Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

عنوان پایان نامه :   نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک تحزیه و تحلیل شغل یکی از روش های متداول و مهم تعیین نیازهای آموزشی محسوب می شود. در این روش، شغل Read more…

By usera, ago